☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
BIULETYN MIASTA PIECHOWICE
Herb BIULETYN MIASTA PIECHOWICE

Sobota 25.05.2019

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zaproszenie na XXX sesję Rady Miasta Piechowice

Na podstawie art. 20 ust.1. ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz.446 ze zmianami) zwołuję na dzień 29 grudnia 2016  roku o godz. 14.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Piechowicach, XXX sesję Rady Miasta Piechowice
 z następującym porządkiem obrad:

1 Otwarcie posiedzenia Rady Miasta
2 Zgłaszanie uwag do proponowanego porządku obrad.
3 Informacja z działalności międzysesyjnej Burmistrza Miasta Piechowic.
4 Informacje Przewodniczących Komisji o pracach w komisjach.
5 Wnioski i zapytania mieszkańców.
6 Podjęcie uchwał w sprawie:

A. wskazania wstępnego miejsca lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych, usytuowanych przy drodze gminnej na terenie Gminy Miejskiej Piechowice;
B. określenia wysokości opłat w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miejską Piechowice za korzystanie z ich świadczeń w zakresie przekraczającym podstawę programową
C. udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Dolnośląskiemu
D. uchwalenia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Miejskiej Piechowice na 2017 rok”;
E. zmiany do uchwały Nr 268/XLV/98 Rady Miejskiej w Piechowicach z dnia 10 lutego 1998r. w sprawie określenia zasad zbywania lokali użytkowych i nieruchomości wykorzystywania na cele użytkowe stanowiące własność gminy Piechowice, zmienionej uchwałą nr 203/XXXIX/2005 z dnia 27 września 2005r;
F. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Piechowice;
G. wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Miejską Piechowice nieruchomości gruntowej, określonej w granicach działki nr 155/1;
H. przyjęcia projektów herbu, flagi, banneru, trzech pieczęci – Gminy Miejskiej Piechowice,  Burmistrza Miasta Piechowice, Rady Miasta Piechowice;
I. zmiany budżetu Gminy Miejskiej Piechowice na rok 2016;
J. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Piechowice;
K. Uchwała Budżetowa na rok 2017 Gminy Miejskiej Piechowice;
L. uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Piechowice

7 Przyjęcie protokołu z XXVIII i XXIX sesji Rady Miasta.
8 Rozpatrzenie skarg i wniosków skierowanych do Rady Miasta.
9 Interpelacje, wnioski i zapytania Radnych.
10 Sprawy różne.
11 Zamknięcie obrad.


Przewodniczący Rady Miasta
     (-) Paweł Zackiewicz     

Wytworzył:
Udostępnił:
Marcin Boratyński
(2016-12-23 13:20:50)
Ostatnio zmodyfikował:
Marcin Boratyński
(2016-12-23 13:21:39)
 
 
ilość odwiedzin: 2881149

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X