☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
BIULETYN MIASTA PIECHOWICE
Herb BIULETYN MIASTA PIECHOWICE

Niedziela 26.05.2019

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zaproszenie na XXXVIII sesję Rady Miasta Piechowice

Uprzejmie zapraszam na XXXVIII sesję Rady Miasta Piechowice, która odbędzie się 30 sierpnia 2017 roku o godzinie 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta z niżej proponowanym porządkiem obrad:
1.    Otwarcie posiedzenia Rady Miasta.
2.    Zgłaszanie uwag do proponowanego porządku obrad.
3.    Informacja z działalności międzysesyjnej Burmistrza Miasta Piechowic.
4.    Informacje Przewodniczących Komisji o pracach w komisjach.
5.    Wnioski i zapytania mieszkańców.
6.    Debata na temat spółek komunalnych.
7.    Podjęcie uchwał w sprawie:

A.    zmiany Uchwały nr 70/XII/2015 Rady Miasta Piechowice z dnia 25 sierpnia 2015 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. w publicznych przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Miejską Piechowice;
B.    udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Dolnośląskiemu;
C.    zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Miejskiej Piechowice w ramach programu priorytetowego pn.: „Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego”;
D.    wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Piechowice;
E.    wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Piechowice;
F.    wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Piechowice;
G.    zmiany uchwały Rady Miasta Piechowice nr 38/VI/2015 z dnia 26 marca 2015r. w sprawie  zasad sprzedaży lokali mieszkalnych, zmienionej uchwałą nr 98/XVI/2015 z dnia 3 grudnia 2015r.;
H.    zmiany budżetu Gminy Miejskiej Piechowice na rok 2017;
I.    nadania tytułu Honorowego Obywatela Miasta Piechowice.

8.    Przyjęcie protokołu z XXXVII sesji Rady Miasta.
9.    Rozpatrzenie skarg i wniosków skierowanych do Rady Miasta.
10.    Interpelacje, wnioski i zapytania Radnych.
11.    Sprawy różne.
12.    Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Miasta
(-) Paweł Zackiewicz      
 

Wytworzył:
Udostępnił:
Marcin Boratyński
(2017-08-18 14:07:41)
Ostatnio zmodyfikował:
Marcin Boratyński
(2017-08-18 14:10:55)
 
 
ilość odwiedzin: 2883684

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X