☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
BIULETYN MIASTA PIECHOWICE
Herb BIULETYN MIASTA PIECHOWICE

Czwartek 20.06.2019

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zaproszenie na LIII sesję Rady Miasta Pie?cho?wi?ce, która odbędzie się 21 czerwca 2018 roku o godzinie 10.00 w Sali Widowiskowej Piechowickiego Ośrodka Kultury w Piechowicach

Zaproszenie na LIII sesję Rady Miasta Piechowice, która odbędzie się  21 czerwca 2018 roku o godzinie 10.00 w Sali Widowiskowej Piechowickiego Ośrodka Kultury w Piechowicach
Uprzejmie zapraszam na LIII sesję Rady Miasta Piechowice, która odbędzie się  21 czerwca 2018 roku o godzinie 10.00 w Sali Widowiskowej Piechowickiego Ośrodka Kultury w Piechowicach z niżej proponowanym porządkiem obrad:

1.    Otwarcie posiedzenia Rady Miasta.
2.    Zgłaszanie uwag do proponowanego porządku obrad.
3.    Wnioski i zapytania mieszkańców.
4.    Sprawozdanie Burmistrza Miasta Piechowice z wykonania budżetu za 2017 rok.
5.    Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Piechowice sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Piechowice za 2017 rok.
6.    Stanowisko Komisji Rewizyjnej w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta Piechowice za 2017 rok.
7.    Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium.
8.    Podjęcie uchwał w sprawie:

A.    Zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Miejskiej Piechowice za rok 2017 wraz ze sprawozdaniem Burmistrza Miasta Piechowice z wykonania budżetu za 2017 rok.
B.     Udzielenia Burmistrzowi Miasta Piechowice absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Miejskiej Piechowice za 2017 rok.
C.    Powołania zespołu opiniującego zgłoszonych kandydatów na ławników do sądów powszechnych na kadencję 2016-2019
D.    Zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydacie na ławnika.
E.    Zmiany uchwały Nr 273/XLV/2017 z 28 grudnia 2017r.  w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub Zarządzającym jest Gmina Miejska Piechowice
F.    w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Piechowice.
G.    w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Miejskiej Piechowice.
H.    nadania nazwy drodze gminnej położonej na terenie miasta Piechowice (ul. Ignacego Jana Paderewskiego);
I.    zmiany nazwy części ulicy “Bocznej” położonej na terenie miasta Piechowice (ul. Wincentego Witosa);
J.    nadania nazwy drodze gminnej położonej na terenie miasta Piechowice (ul. Romana Dmowskiego);
K.    nadania nazwy drodze gminnej położonej na terenie miasta Piechowice (ul. Ignacego Daszyńskiego);
L.    nadania nazwy obiektowi użyteczności publicznej – placowi położonemu na terenie miasta Piechowice (Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego);
M.    nadania nazwy obiektowi użyteczności publicznej – placowi położonemu na terenie miasta Piechowice (Plac Orląt Lwowskich).

9.       Informacja z działalności międzysesyjnej Burmistrza Miasta Piechowic.
10.     Informacje Przewodniczących Komisji o pracach w komisjach.
11.     Rozpatrzenie skarg i wniosków skierowanych do Rady Miasta
12.     Przyjęcie protokołów z L,  LI oraz LII sesji Rady Miasta
13.     Interpelacje, wnioski i zapytania Radnych.
14.     Sprawy różne.
15.     Zamknięcie obrad.


Przewodniczący Rady Miasta Piechowice

Paweł Zackiewicz                  


 

Wytworzył:
Udostępnił:
Marcin Boratyński
(2018-06-07 15:45:15)
Ostatnio zmodyfikował:
Marcin Boratyński
(2018-06-07 15:46:33)
 
 
ilość odwiedzin: 2914833

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X