☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
BIULETYN MIASTA PIECHOWICE
Herb BIULETYN MIASTA PIECHOWICE

Poniedziałek 24.02.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Ogłoszenie o sesji

SESJA XL
RADY MIASTA PIECHOWICE

odbędzie się
w „Domu Strażaka” przy ul. Szkolnej w Piechowicach
w dniu 30.04.2009 r. o godz.14:00 z niżej proponowanym porządkiem obrad:

1. Otwarcie posiedzenia Rady Miasta.
2. Zgłaszanie uwag do proponowanego porządku obrad.
3. Podjęcie uchwał w sprawie:


A/ rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2008 rok oraz udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Piechowice,
B/ przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Miejskiej Piechowice, w zakresie jednostki strukturalnej „Górzyniec” dla działki nr 241 położonej pomiędzy ulicą 1 Maja i ulicą Zawadzkiego oraz działki nr 150 położonej przy ulicy Modrzewiowej,
C/ uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jednostki strukturalnej Pakoszów w Piechowicach – obszar planistyczny „A”,
D/ uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jednostki strukturalnej Piastów w Piechowicach – obszar planistyczny „A”,
E/ przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Miejskiej Piechowice w zakresie jednostki strukturalnej Piechowice – obszar planistyczny „C”.
F/ nieodpłatnego nabycia przez Gminę Miejską Piechowice prawa użytkowania wieczystego nieruchomości od spółki ENERGOINSTAL S.A.
G/ zmiany budżetu Gminy Miejskiej Piechowice na rok 2009 oraz w sprawie zmiany uchwały nr 206/XXXVIV/08 Rady Miasta Piechowice z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie budżetu Gminy Miejskiej Piechowice na rok 2009.


4.  Przyjęcie protokołu z XXXVIII i XXXIX sesji Rady Miasta Piechowice.
5. Informacja Burmistrza Miasta z działalności w okresie między sesjami.
6. Informacja Przewodniczącej Rady Miasta z działalności w okresie między sesjami.     7. Informacje przewodniczących komisji o pracach w komisjach oraz przedstawicieli Gminy w Euroregionie „Nysa” i Związku Gmin Karkonoskich.
8. Wnioski i zapytania mieszkańców.
9. Rozpatrzenie skarg i wniosków skierowanych do Rady Miasta.
10. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
11. Sprawy różne.
12. Zamknięcie obrad.

Wytworzył:
Udostępnił:
Katarzyna Soszka
(2009-04-23 14:29:36)
Ostatnio zmodyfikował:
Katarzyna Soszka
(2009-04-23 14:37:55)
 
 
ilość odwiedzin: 3249928

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X