☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
BIULETYN MIASTA PIECHOWICE
Herb BIULETYN MIASTA PIECHOWICE

Czwartek 28.05.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Ogłoszenie o sesji

SESJA XLVII

RADY MIASTA PIECHOWICE
 odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Piechowicach
w dniu 30.12.2009 r. o godz.14:00 z niżej proponowanym porządkiem obrad:

1.Otwarcie posiedzenia Rady Miasta.
2.Zgłaszanie uwag do proponowanego porządku obrad.
3.Podjęcie uchwał w sprawie:

A/ uchwalenia „Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii i przemocy w rodzinie w Gminie Miejskiej Piechowice na 2010 rok,
B/ ustalenia cennika opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej świadczone przez Zakład Usług Komunalnych w Piechowicach,
C/ przyjęcia „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miejskiej Piechowice w latach 2010-2015”,
D/ ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego,
E/ uchwalenia regulaminu korzystania z kompleksu boisk sportowych „Moje Boisko –Orlik 2012” przy Szkole Podstawowej nr 1 w Piechowicach przy ul. Szkolnej 6,
F/ Uchwały Budżetowej na rok 2010 Gminy Miejskiej Piechowice.

4.  Przyjęcie protokołu z XLVI sesji Rady Miasta Piechowice.
5. Informacja Burmistrza Miasta z działalności w okresie między sesjami.
6. Informacja Przewodniczącej Rady Miasta z działalności w okresie między sesjami.
7. Informacje przewodniczących komisji o pracach w komisjach oraz przedstawicieli Gminy w Euroregionie „Nysa” i Związku Gmin Karkonoskich.
8. Wnioski i zapytania mieszkańców.
9. Rozpatrzenie skarg i wniosków skierowanych do Rady Miasta.
10. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
11. Sprawy różne.
12. Zamknięcie obrad.

Wytworzył:
Udostępnił:
Katarzyna Soszka
(2009-12-22 10:02:11)
Ostatnio zmodyfikował:
Katarzyna Soszka
(2009-12-22 10:09:50)
 
 
ilość odwiedzin: 3388900

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X