☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
BIULETYN MIASTA PIECHOWICE
Herb BIULETYN MIASTA PIECHOWICE

Wtorek 07.04.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

XI sesja Rady Miasta Piechowice

SESJA    XI  

Rada Miasta Piechowice zaprasza na posiedzenie,
które odbędzie się w Piechowickim Ośrodku Kultury w Piechowicach
w dniu 29 czerwca 2011 r. o godz. 1500 z niżej proponowanym porządkiem obrad:

1. Otwarcie posiedzenia Rady Miasta Piechowice.
2. Zgłaszanie uwag do proponowanego porządku obrad.
3. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Gminy Miejskiej Piechowice za rok 2010 oraz sprawozdania Burmistrza Miasta Piechowice z wykonania budżetu za rok 2010.  
    
a) wystąpienie Burmistrza Miasta Piechowice w sprawie sprawozdania z wykonania     budżetu za     2010 rok, sprawozdania finansowego za 2010 rok oraz informacji o stanie     mienia Gminy     Miejskiej Piechowice,
b) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez     Burmistrza     Miasta Piechowice sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Miejskiej     Piechowice za 2010     rok.
c) przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej w sprawie sprawozdania z wykonania     budżetu oraz     wniosku o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta     Piechowice.
d) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium.
4. Dyskusja Radnych, osób zaproszonych oraz mieszkańców.
5. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Miejskiej Piechowice za rok 2010 wraz ze sprawozdaniem Burmistrza Miasta     Piechowice
z wykonania budżetu za 2010 rok.
6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Piechowice     absolutorium     z     tytułu wykonania budżetu Gminy Miejskiej Piechowice za 2010 rok.
7. Podjęcie uchwały w sprawie powołania zespołu opiniującego zgłoszonych kandydatów na     ławników do sądów powszechny na kadencje 2012 – 2015.
8. Projekt uchwały o w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na II półrocze     20011 roku
9. Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Miejskiej Piechowice na rok 2011 oraz     uchwały nr 10/IV/2011 Rady Miasta Piechowice z dnia 27 stycznia 2011r. –     Uchwała budżetowa     na rok 2011 Gminy Miejskiej Piechowice.
10. Złożenie sprawozdania Pełnomocnika Burmistrza ds. Rozwiązywania Problemów     Alkoholowych.
11. Informacja Burmistrza Miasta Piechowice na temat bieżącej sytuacji Spółki KSWiK oraz     informacja z działalności w okresie między sesjami.
12. Informacje przewodniczących komisji o pracach w komisjach, przedstawiciela     Gminy
w Związku Gmin Karkonoskich oraz przedstawiciela w Stowarzyszeniu Gmin     Polskich Euroregionu Nysa.
13. Wnioski i zapytania mieszkańców.
14. Rozpatrzenie skarg i wniosków skierowanych do Rady Miasta Piechowice.
15. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
16. Sprawy różne.
17. Zamknięcie obrad.

   
 

Wytworzył:
Udostępnił:
Krystyna Lulek
(2011-06-24 15:11:53)
Ostatnio zmodyfikował:
Krystyna Lulek
(2011-06-24 15:12:16)
 
 
ilość odwiedzin: 3306501

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X