☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
BIULETYN MIASTA PIECHOWICE
Herb BIULETYN MIASTA PIECHOWICE

Niedziela 26.05.2019

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

XXVII Sesja

Sesja XXVII

Rada Miasta Piechowice zaprasza mieszkańców na posiedzenie,

które odbędzie się w Piechowickim Ośrodku Kultury

w dniu 06 września 2012 roku o godzinie 15.00 z niżej proponowanym porządkiem obrad:

 

1.    Otwarcie posiedzenia Rady Miasta.

2.    Zgłaszanie uwag do proponowanego porządku obrad.

  1. Wnioski i zapytania mieszkańców.
  2. Podjęcie uchwał w sprawie:

               A/ wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Piechowice;

 B/ zatwierdzenia projektu systemowego pt. „Nowa Szansa”, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej stanowiącego realizację działania 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji na rok 2012;

C/ przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz przeciwdziałania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miejskiej Piechowice;

D/ określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji składanych w celu wymiaru i poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego;

E/ zmiany budżetu Gminy Miejskiej Piechowice na rok 2012, uchwały nr 98/XIX/2012 Rady Miasta Piechowice z dnia 26 stycznia 2012r. – Uchwała budżetowa na rok 2012 Gminy Miejskiej Piechowice.

     5. Informacja o aktualnej sytuacji piechowickiej oświaty w kontekście przygotowania do nowego roku szkolnego i kilkuletniej perspektywy wynikającej z danych demograficznych.

             A/ dyskusja na temat oświaty

    6. Przyjęcie protokołu z XXV i XXVI sesji Rady Miasta Piechowice.

    7. Informacja z działalności między sesyjnej Burmistrza Miasta Piechowice.

    8. Informacje Przewodniczących Komisji o pracach w komisjach, przedstawiciela Gminy w Związku Gmin Karkonoskich oraz przedstawiciela w Stowarzyszeniu Gmin Polskich Euroregionu Nysa.

   9. Rozpatrzenie skarg i wniosków skierowanych do Rady Miasta.

10. Interpelacje, wnioski i zapytania Radnych.

11. Sprawy różne.

12. Zamknięcie obrad.

 


 
 
ilość odwiedzin: 2883686

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X