☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
BIULETYN MIASTA PIECHOWICE
Herb BIULETYN MIASTA PIECHOWICE

Wtorek 15.10.2019

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zaproszenie na XXVIII sesję Rady Miasta Piechowice

Sesja XXVIII
Rada Miasta Piechowice zaprasza mieszkańców na posiedzenie,
które odbędzie się w Piechowickim Ośrodku Kultury
w dniu 27 września 2012 roku o godzinie 15.00 z niżej proponowanym porządkiem obrad:

1. Otwarcie posiedzenia Rady Miasta.
2. Zgłaszanie uwag do proponowanego porządku obrad.
3. Wnioski i zapytania mieszkańców.
4. Podjęcie uchwał w sprawie:
        A/ ustalenia wysokości stawek oraz zwolnień w podatku od nieruchomości,
        B/ ustalenia wysokości stawek opłaty targowej na terenie Gminy Miejskiej Piechowice,
        C/ ustalenia wysokości stawki opłaty od posiadania psów,
        D/ wysokości stawek opłaty miejscowej, terminów jej płatności oraz zarządzenia poboru   
             opłaty miejscowej w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości         
             wynagrodzenia za inkaso,
         E/ wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej
             Piechowice.
5.   Przyjęcie protokołu XXVII sesji Rady Miasta Piechowice.
6.   Informacja z działalności między sesyjnej Burmistrza Miasta Piechowice.
7.  Informacje Przewodniczących Komisji o pracach w komisjach, przedstawiciela Gminy                   
      w Związku Gmin Karkonoskich oraz przedstawiciela w Stowarzyszeniu Gmin Polskich  
      Euroregionu Nysa.
8.   Rozpatrzenie skarg i wniosków skierowanych do Rady Miasta.
9.   Interpelacje, wnioski i zapytania Radnych.
10. Sprawy różne.
11. Zamknięcie obrad.


Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dn. 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (t. j. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 r.) niniejsze zaproszenie stanowi podstawę do uzyskania zwolnienia z pracy w celu umożliwienia brania udziału w pracach Rady Miasta Piechowice. 

Wytworzył:
Udostępnił:
Marcin Boratyński
(2012-09-20 13:42:46)
Ostatnio zmodyfikował:
Marcin Boratyński
(2012-09-20 14:07:27)
 
 
ilość odwiedzin: 3078710

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X