☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
BIULETYN MIASTA PIECHOWICE
Herb BIULETYN MIASTA PIECHOWICE

Czwartek 28.05.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zaproszenie na Sesję Rady Miasta

SESJA XXIX

Rada Miasta Piechowice zaprasza mieszkańców na posiedzenie,
które odbędzie się w Piechowickim Ośrodku Kultury
w dniu 25 października 2012 r. o godz. 1500 z niżej proponowanym porządkiem obrad:

1.  Otwarcie posiedzenia Rady Miasta.
2.  Zgłaszanie uwag do proponowanego porządku obrad.
3.  Wnioski i zapytania mieszkańców.
4.  Przedłożenie informacji na temat poziomu bezpieczeństwa na terenie Gminy Miejskiej Piechowice w I półroczu 2012 r.
     Do złożenia informacji przewidziane są nw. osoby lub ich przedstawiciele:
a/ Komendant Miejski Policji w Jeleniej Górze.
b/ Komendant Placówki Straży Granicznej w Jeleniej Górze.
c/ Dyrektor Karkonoskiego Parku Narodowego  z siedzibą w Jeleniej Górze.
d  Nadleśniczy Nadleśnictwa Szklarska Poręba.
e/ Prezes WEPA Professional S.A w Piechowicach.
f/ Prezes Ochotniczej Straży Pożarnej Piechowice.
g/ Z-ca Dyrektora RZGW we Wrocławiu ds. Zlewni w Jeleniej Górze.
h/ Inspektor ds. zarządzania kryzysowego UM w Piechowicach.
i/  Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe  w Jeleniej Górze.
A/  dyskusja na temat bezpieczeństwa
5.  Podjęcie uchwał w sprawie:
A/  w sprawie : przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Piechowicach na lata 2012- 2014,
B/  w sprawie zmiany uchwały Nr 102/XVI/07 Rady Miasta Piechowice z dnia 29.XI.2007 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego zwolnienia z opłat, jak również tryb ich pobierania.
C/  w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne,
D/  w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
E/  w sprawie zatwierdzenia Regulaminu dostarczenia wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miejskiej Piechowice
F/  w sprawie  ustalenia wysokości stawek opłaty targowej na terenie Gminy Miejskiej Piechowice,
G/  w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w 2013 r.
6.   Przyjęcie protokołu XXVII  i XXVIII sesji Rady Miasta Piechowice.
7.   Informacja z działalności między sesyjnej Burmistrza Miasta Piechowice.
8.   Informacje Przewodniczących Komisji o pracach w komisjach, przedstawiciela Gminy w Związku Gmin Karkonoskich oraz przedstawiciela w Stowarzyszeniu Gmin Polskich  Euroregionu Nysa.
9   Rozpatrzenie skarg i wniosków skierowanych do Rady Miasta.
10. Interpelacje, wnioski i zapytania Radnych.
11. Sprawy różne.
12. Zamknięcie obrad.


Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dn. 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (t. j. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 r.) niniejsze zaproszenie stanowi podstawę do uzyskania zwolnienia z pracy w celu umożliwienia brania udziału w pracach Rady Miasta Piechowice.  

Wytworzył:
Udostępnił:
Marcin Boratyński
(2012-10-18 14:26:42)
Ostatnio zmodyfikował:
Marcin Boratyński
(2012-10-18 14:29:40)
 
 
ilość odwiedzin: 3389039

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X