☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
BIULETYN MIASTA PIECHOWICE
Herb BIULETYN MIASTA PIECHOWICE

Wtorek 15.10.2019

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zaproszenie na XXX Sesję Rady Miasta

Uprzejmie zapraszam na XXX sesję Rady Miasta Piechowice, która odbędzie się w dniu 29 listopada 2012 r. o godz. 1500 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Piechowicach,  z niżej proponowanym porządkiem obrad:

1. Otwarcie posiedzenia Rady Miasta.
2. Zgłaszanie uwag do proponowanego porządku obrad.
3. Wnioski i zapytania mieszkańców.
4. Sytuacja ekonomiczna Spółki KSWiK oraz Oddziału w Piechowicach.
5. Plan inwestycyjny Spółki KSWiK na lata 2013 – 2015
6. Dyskusja
7. Podjęcie uchwał w sprawie:
A/ przyjęcia wieloletniego programu współpracy Gminy Miejskiej Piechowice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w latach 2013- 2017.
B/  postanowienia  o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.
       C/ terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami    komunalnymi.
       D/  wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości.
       E/ odwołania ze składu osobowego komisji Rady Miasta Piechowice.
8.  Przyjęcie protokołu XXIX sesji Rady Miasta Piechowice.
9.  Informacja z działalności między sesyjnej Burmistrza Miasta Piechowice.
10. Informacje Przewodniczących Komisji o pracach w komisjach, przedstawiciela Gminy w Związku Gmin Karkonoskich oraz przedstawiciela w Stowarzyszeniu Gmin Polskich  Euroregionu Nysa.
11. Rozpatrzenie skarg i wniosków skierowanych do Rady Miasta.
12. Interpelacje, wnioski i zapytania Radnych.
13  Sprawy różne.
14. Zamknięcie obrad.

Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dn. 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (t. j. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 r.) niniejsze zaproszenie stanowi podstawę do uzyskania zwolnienia z pracy w celu umożliwienia brania udziału w pracach Rady Miasta Piechowice.

Wytworzył:
Udostępnił:
Marcin Boratyński
(2012-11-22 12:49:14)
Ostatnio zmodyfikował:
Marcin Boratyński
(2012-11-22 12:49:56)
 
 
ilość odwiedzin: 3078777

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X