☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
BIULETYN MIASTA PIECHOWICE
Herb BIULETYN MIASTA PIECHOWICE

Wtorek 15.10.2019

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zaproszenie na XXX Sesję Rady Miasta Piechowice

Uprzejmie zapraszam na XXXI sesję Rady Miasta Pie¬cho¬wi¬ce, która odbędzie się w dniu 19 grudnia 2012 r. o godz. 1500 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Piechowice, z niżej proponowanym porząd¬kiem ob¬rad:

1. Otwarcie posiedzenia Rady Miasta.
2. Zgłaszanie uwag do proponowanego porządku obrad.
3. Wnioski i zapytania mieszkańców.
4. Podjęcie uchwał w sprawie:
A. Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Piechowice
B. Wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnym składanej przez właścicieli nieruchomości.
C. W sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
D. Uchwalenia „Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w Gminie Miejskiej Piechowice na 2013 rok”.
E. Uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i  urządzeń kanalizacyjnych w Gminie Miejskiej Piechowice na lata 2013-2015.
5.  Przyjęcie protokołu XXIX  i XXX sesji Rady Miasta Piechowice.
7.  Informacja z działalności między sesyjnej Burmistrza Miasta Piechowice.
8.  Informacje Przewodniczących Komisji o pracach w komisjach, przedstawiciela Gminy w Związku Gmin Karkonoskich oraz przedstawiciela w Stowarzyszeniu Gmin Polskich Euroregionu Nysa.
9.   Rozpatrzenie skarg i wniosków skierowanych do Rady Miasta.
10.  Interpelacje, wnioski i zapytania Radnych.
11.  Sprawy różne.
12.  Zamknięcie obrad.

Wytworzył:
Udostępnił:
Marcin Boratyński
(2012-12-13 15:34:55)
Ostatnio zmodyfikował:
Marcin Boratyński
(2012-12-13 15:36:58)
 
 
ilość odwiedzin: 3078863

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X