☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
BIULETYN MIASTA PIECHOWICE
Herb BIULETYN MIASTA PIECHOWICE

Czwartek 20.06.2019

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zaproszenie na XXXIV sesję Rady Miasta Piechowice

Uprzejmie zapraszam na XXXIV sesję Rady Miasta Piechowice, która odbędzie się w dniu 31 stycznia 2013 roku o godzinie 15.00 w  Piechowickim Ośrodku Kultury, z niżej proponowanym porządkiem obrad:
1. Otwarcie posiedzenia Rady Miasta.
2. Zgłaszanie uwag do proponowanego porządku obrad.
3. Wnioski i zapytania mieszkańców.
4. Podjęcie uchwał w sprawie:
A/Uchwała w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia
w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miejskiej Piechowice na okres od 01 marca 2013 r. do 28 lutego 2014 r., przedłożonych  
przez Karkonoski System Wodociągów i Kanalizacji Spółka   
z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bukowcu.
B/ Uchwała w sprawie dopłat do cen dostarczanej wody i odprowadzania ścieków dla odbiorców indywidualnych ( gospodarstwa domowe) i użytkowników rodzinnych ogródków działkowych na terenie Gminy Miejskiej Piechowice na okres od 01 marca 2013 r. do 28 lutego 2014 r.
C/Uchwała w sprawie zmiany do uchwały nr 267/XLV/98 Rady Miejskiej w Piechowicach z dnia 10 lutego 1998 r. z późn. zm. dotyczącej zasad sprzedaży lokali mieszkalnych
D/Uchwała w sprawie nieodpłatnego przyjęcia przez Gminę Miejską Piechowice od Skarbu Państwa nieruchomości gruntowej – działki nr 63 położonej w Piechowicach obręb 0001.
E/ Uchwała w  sprawie zmiany do uchwały Nr 200/XXXIII/2008 Rady Miasta Piechowice z dnia 10 grudnia 2008 roku w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy sprzedaży lub oddaniu w użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Piechowice na podstawie art. 209a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami.
F/Uchwała w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek:
nr 361, obręb 0003
nr 349, obręb 0007
nr 268/459, 268/461 i 418, obręb 0008
w Piechowicach
5.Informacja z działalności między sesyjnej Burmistrza Miasta Piechowice.
6.Przyjęcie protokołu z XXXIII sesji
7.Informacje Przewodniczących Komisji o pracach w komisjach, przedstawiciela Gminy w Związku Gmin Karkonoskich
8.Rozpatrzenie skarg i wniosków skierowanych do Rady Miasta.
9.Interpelacje, wnioski i zapytania Radnych.
10.Sprawy różne.
11.Zamknięcie obrad.
 

Wytworzył:
Udostępnił:
Bartosz Polaczek
(2013-01-24 15:44:27)
Ostatnio zmodyfikował:
Bartosz Polaczek
(2013-01-24 15:46:17)
 
 
ilość odwiedzin: 2914884

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X