☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
BIULETYN MIASTA PIECHOWICE
Herb BIULETYN MIASTA PIECHOWICE

Poniedziałek 27.05.2019

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zaproszenie na XXXV sesję Rady Miasta

Uprzejmie zapraszam na XXXV  sesję Rady Miasta Piechowice, która odbędzie się w dniu 22 lutego  2013 roku o godzinie 15.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Piechowice, z niżej proponowanym porządkiem obrad:

1. Otwarcie posiedzenia Rady Miasta.
2. Zgłaszanie uwag do proponowanego porządku obrad.
3. Wnioski i zapytania mieszkańców.
4. Podjęcie uchwał w sprawie:
    A/ w sprawie określenia zasad i trybu konsultacji z mieszkańcami Gminy Miejskiej Piechowice dotyczących zmiany granic miejscowości o statusie Miasta Piechowice oraz wyłączenia  Michałowic, Górzyńca, Piastowa i Pakoszowa z części miasta i zmiany nazwy rodzajowej tych  jednostek na wieś.
    B/w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej    Piechowice;
    C/ w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości;
    D/ w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty  i ustalenia stawki za pojemnik..
5. Informacja z działalności między sesyjnej Burmistrza Miasta Piechowice.
6. Przyjęcie protokołu z XXXIII i XXXIV sesji Rady Miasta
7. Informacje Przewodniczących Komisji o pracach w komisjach, przedstawiciela Gminy w Związku Gmin Karkonoskich
8. Rozpatrzenie skarg i wniosków skierowanych do Rady Miasta.
9. Interpelacje, wnioski i zapytania Radnych.
10. Sprawy różne.
11. Zamknięcie obrad.

Wytworzył:
Udostępnił:
Marcin Boratyński
(2013-02-15 15:25:52)
Ostatnio zmodyfikował:
Bartosz Polaczek
(2013-02-19 07:51:32)
 
 
ilość odwiedzin: 2884142

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X