☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
BIULETYN MIASTA PIECHOWICE
Herb BIULETYN MIASTA PIECHOWICE

Niedziela 26.05.2019

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zaproszenie na XLI sesję Rady Miasta w dniu 12 wrzesnia 2013 roku

Na podstawie art. 20 ust.1. ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz.594) zwołuję na dzień 12 września 2013 roku godz. 15.00 w sali Konferencyjnej Urzędu Miasta Piechowice, XLI sesję Rady Miasta Piechowice z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie posiedzenia Rady Miasta.
2. Zgłaszanie uwag do proponowanego porządku obrad.
3. Wnioski i zapytania mieszkańców.
4. Podjęcie uchwał w sprawie:
A/ zawarcia Porozumienia w sprawie powierzenia Miastu Jelenia Góra kierowania Komitetem Sterującym oraz zasad współpracy Stron Porozumienia przy programowaniu, wdrażaniu, finansowaniu, ewaluacji, uzgadnianiu wspólnych inwestycji, bieżącej obsłudze i rozliczeniach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Jeleniogórskiej;
B/ zmiany Uchwały Nr 26/VII//2011 Rady Miasta Piechowice z dnia 31.03.2011 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulicy Siewnej w Piechowicach;
C/ zatwierdzenia projektu systemowego pt. „Nowa Szansa”, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej stanowiącego realizację działania 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji na lata 2013-2014;
D/ wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Piechowice;
E/ nadania nazwy ulicy.
5. Informacja z działalności międzysesyjnej Burmistrza Miasta Piechowice.
6. Przyjęcie protokołu z XXXIX i XL sesji Rady Miasta.
7. Informacje Przewodniczących Komisji o pracach w komisjach, przedstawiciela Gminy w Związku Gmin Karkonoskich.
8. Rozpatrzenie skargi złożonej przez Pana Adama Kołodziejczyka na działalność Burmistrza  Miasta Piechowice.
9. Interpelacje, wnioski i zapytania Radnych.
10. Sprawy różne.
11. Zamknięcie obrad.
                                                                                                           Przewodniczący
                                                                                                   Rady Miasta Piechowice
                                                                                                         /Daniel Potkański/
 

Wytworzył:
Udostępnił:
Bartosz Polaczek
(2013-09-05 13:20:38)
Ostatnio zmodyfikował:
Bartosz Polaczek
(2013-09-05 13:21:49)
 
 
ilość odwiedzin: 2883692

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X