☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
BIULETYN MIASTA PIECHOWICE
Herb BIULETYN MIASTA PIECHOWICE

Sobota 25.05.2019

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zaproszenie na XLIII sesję Rady Miasta w dniu 7 listopada 2013 roku

Na podstawie art. 20 ust.1. ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz.594 ze zmianami) zwołuję na dzień 7 listopada 2013 roku godz. 15.00 w sali Konferencyjnej Urzędu Miasta Piechowice, XLIII sesję Rady Miasta Piechowice z następującym porządkiem obrad:
1.  Otwarcie posiedzenia Rady Miasta.
2.  Zgłaszanie uwag do proponowanego porządku obrad.
3.  Informacja na temat problematyki występowania dzikich zwierząt na terenie miasta.
4.  Wnioski i zapytania mieszkańców.
5.  Podjęcie uchwał w sprawie:
A/ trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Rady Działalności  Pożytku Publicznego Gminy Miejskiej    Piechowice;
B/ wyrażenia zgody na zastosowanie innej niż określona w ustawie o przekształceniu prawa  użytkowania wieczystego w prawo własności stopy procentowej w odniesieniu do rozłożonej na raty nieuiszczonej części opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności  nieruchomości;
C/ poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości    wynagrodzenia za inkaso.
D/ ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych;    
E/ likwidacji wydzielonego rachunku dochodów własnych w Szkole Podstawowej nr 1 w  Piechowicach;
F/ zmian w budżecie Miasta na 2013 rok;        
G/ zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miejskiej Piechowice na lata 2013- 2022;        
H/ zmiany uchwały w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia ich zbywania, nabywania i wykupu;
I/ likwidacji jednostki budżetowej Zakład Usług Komunalnych w Piechowicach i utworzenia jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością;
5.  Informacja z działalności między sesyjnej Burmistrza Miasta Piechowice.
6.  Przyjęcie protokołu z XLI i XLII sesji Rady Miasta
7.  Informacje Przewodniczących Komisji o pracach w komisjach, przedstawiciela Gminy w Związku Gmin Karkonoskich.
8.  Rozpatrzenie skarg i wniosków skierowanych do Rady Miasta.
9.  Interpelacje, wnioski i zapytania Radnych.
10. Sprawy różne.
11. Zamknięcie obrad.

                                                                               Przewodniczący Rady Miasta

                                                                                       Daniel Potkański
 

Wytworzył:
Udostępnił:
Bartosz Polaczek
(2013-10-31 14:51:32)
Ostatnio zmodyfikował:
Bartosz Polaczek
(2013-10-31 14:57:17)
 
 
ilość odwiedzin: 2881067

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X