☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
BIULETYN MIASTA PIECHOWICE
Herb BIULETYN MIASTA PIECHOWICE

Sobota 25.05.2019

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zaproszenie na XLIV sesję Rady Miasta Piechowice w dniu 28.11.2013 rok

Na podstawie art. 20 ust.1. ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz.594 ze zmianami) zwołuję na dzień 28 listopada 2013 roku godz. 15.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Piechowice, XLIV sesję Rady Miasta Piechowice z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie posiedzenia Rady Miasta.
2. Zgłaszanie uwag do proponowanego porządku obrad.
3. Podjęcie uchwał w sprawie:
A. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Piechowice.
B. zmiany uchwały nr 251/XLII/09 z dnia 18 czerwca 2009 roku Rady Miasta Piechowice w sprawie nadania statutu Piechowickiemu Ośrodkowi Kultury w Piechowicach.
C. poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
D. zgłoszenia oferty kandydata do konkursu na pozaetatowego członka kolegium  Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu, Zespół w Jeleniej Górze.
E. zmiany budżetu Miasta na 2013 rok.
F. przystąpienia Gminy Miejskiej Piechowice do Stowarzyszenia „Partnerstwo Izerskie” działające jako Lokalna Grupa Działania.
4. Wnioski i zapytania mieszkańców.
5. Informacja z działalności międzysesyjnej Burmistrza Miasta Piechowice
6. Przyjęcie protokołu z XLIII sesji Rady Miasta.
7. Informacje Przewodniczących Komisji o pracach w komisjach, przedstawiciela Gminy w Związku Gmin Karkonoskich.
8. Rozpatrzenie skarg i wniosków skierowanych do Rady Miasta.
9. Interpelacje, wnioski i zapytania Radnych.
10.Sprawy różne.
11.Zamknięcie obrad.

                                                                       Przewodniczący Rady Miasta

                                                                                 Daniel Potkański

Wytworzył:
Udostępnił:
Bartosz Polaczek
(2013-11-21 14:51:56)
Ostatnio zmodyfikował:
Bartosz Polaczek
(2013-11-21 14:58:16)
 
 
ilość odwiedzin: 2881081

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X