☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
BIULETYN MIASTA PIECHOWICE
Herb BIULETYN MIASTA PIECHOWICE

Piątek 26.04.2019

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zaproszenie na XLVI sesję Rady Miasta w dniu 30.01.2014 rok

Na podstawie art. 20 ust.1. ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz.594 ze zmianami) zwołuję na dzień 30 stycznia 2014 roku godz. 15.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Piechowice, XLVI sesję Rady Miasta Piechowice z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie posiedzenia Rady Miasta.
2. Zgłaszanie uwag do proponowanego porządku obrad.
3. Podjęcie uchwał w sprawie:
A. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy    Miejskiej Piechowice na okres od 01 marca 2014 r. do 28 lutego 2015 r., przedłożonych przez Karkonoski System Wodociągów i    Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bukowcu;
B. dopłat do cen dostarczonej wody i odprowadzanych ścieków dla odbiorców indywidualnych (gospodarstwa domowe) i użytkowników    rodzinnych ogródków działkowych na terenie Gminy Miejskiej Piechowice na okres od 01 marca 2014 r. do 28 lutego 2015 r.
C. likwidacji nazwy ulicy na terenie Gminy Miejskiej Piechowice;
D. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Piechowice;
E. nadania nazwy ulicy;
F. zmiany Uchwały Nr XIX/73/87r. Miejskiej Rady Narodowej w Piechowicach z dnia 15 października 1987r. w sprawie nadania nazw    ulicom na terenie miasta Piechowice;
4. Wnioski i zapytania mieszkańców.
5. Informacja nt. funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Miasta Piechowice.
6. Informacja z działalności międzysesyjnej Burmistrza Miasta Piechowice
7. Przyjęcie protokołu z XLV sesji Rady Miasta.
8. Informacje Przewodniczących Komisji o pracach w komisjach, przedstawiciela Gminy w Związku Gmin Karkonoskich.
9. Rozpatrzenie skarg i wniosków skierowanych do Rady Miasta.
10.Interpelacje, wnioski i zapytania Radnych.
11.Sprawy różne.
12.Zamknięcie obrad.

                                                                        Przewodniczący Rady Miasta

                                                                                  Daniel Potkański


 

Wytworzył:
Udostępnił:
Bartosz Polaczek
(2014-01-23 15:42:00)
Ostatnio zmodyfikował:
Bartosz Polaczek
(2014-01-23 15:49:16)
 
 
ilość odwiedzin: 2845754

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X