☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
BIULETYN MIASTA PIECHOWICE
Herb BIULETYN MIASTA PIECHOWICE

Wtorek 15.10.2019

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zaproszenie na XLIX sesję Rady Miasta Piechowice w dniu 24.04.2014 rok.

Na podstawie art. 20 ust.1. ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz.594 ze zmianami) zwołuję na dzień 24 kwietnia 2014 roku godz. 15.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Piechowice, XLIX sesję Rady Miasta Piechowice z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie posiedzenia Rady Miasta.
2. Zgłaszanie uwag do proponowanego porządku obrad.
3. Informacja Burmistrza Miasta na temat funkcjonowania Zakładu Usług Komunalnych spółka z o.o. w Piechowicach.
4. Podjęcie uchwał w sprawie:
A. zmiany Uchwały Nr 203/XXXIII/2008 Rady Miasta Piechowice z dnia 10 grudnia 2008 roku, w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Miejskiej Piechowice w zakresie jednostki strukturalnej Piechowice – obszar planistyczny „C”.
B. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w granicach działek nr 336/1; 337; 338; 339; 469 i 470/2 w jednostce strukturalnej Piechowice – Południe w Piechowicach.
C. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w granicy działki nr 113 w jednostce strukturalnej Pakoszów w Piechowicach.
D. zmiany budżetu Gminy Miejskiej Piechowice na 2014 rok.
5. Wnioski i zapytania mieszkańców.
6. Informacja z działalności międzysesyjnej Burmistrza Miasta Piechowice
7. Przyjęcie protokołu z XLVII i XLVIII sesji Rady Miasta.
8. Informacje Przewodniczących Komisji o pracach w komisjach, przedstawiciela Gminy w Związku Gmin Karkonoskich.
9. Rozpatrzenie skarg i wniosków skierowanych do Rady Miasta.
10.Interpelacje, wnioski i zapytania Radnych.
11.Sprawy różne.
12.Zamknięcie obrad.
 

                                                                                  Przewodniczący Rady Miasta

                                                                                            Daniel Potkański

Wytworzył:
Udostępnił:
Bartosz Polaczek
(2014-04-17 15:33:37)
Ostatnio zmodyfikował:
Bartosz Polaczek
(2014-04-17 15:35:58)
 
 
ilość odwiedzin: 3078833

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X