☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
BIULETYN MIASTA PIECHOWICE
Herb BIULETYN MIASTA PIECHOWICE

Poniedziałek 27.05.2019

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zaproszenie na III sesję Rady Miasta

Na podstawie art. 20 ust.1. ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz.594 ze zmianami) zwołuję na dzień 30 grudnia  2014 roku godz. 13.00 w sali konferencyjnej Piechowickiego Ośrodka Kultury  III sesję Rady Miasta Piechowice z następującym porządkiem obrad:

1.Otwarcie posiedzenia Rady Miasta
2. Zgłaszanie uwag do proponowanego porządku obrad.
3. Podjęcie uchwał w sprawie:
A. zmiany budżetu Gminy Miejskiej Piechowice na rok 2014.
B. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Piechowice na lata 2014-2020
C. Uchwały Budżetowej na rok 2015 Gminy Miejskiej Piechowice.
D. uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Piechowice na lata 2015-2020.
E. zmiany w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Piechowice.
F.  wyboru delegata do Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Nysa.
G. wyboru przedstawiciela Zgromadzenia Związku Gmin Karkonoskich.
H. uchylenia uchwały nr 266/LIII/2014 Rady Miasta Piechowice z dnia 30 września 2014 r. w sprawie uchwalenia zasad udzielania dotacji dla osób fizycznych, wspólnot mieszkaniowych oraz spółdzielni mieszkaniowych na transport i utylizację wyrobów zawierających azbest.
      4. Wnioski i zapytania mieszkańców.
      5. Informacja z działalności międzysesyjnej Burmistrza Miasta Piechowic.
      6. Przyjęcie protokołu z II sesji Rady Miasta.
      7. Informacje Przewodniczących Komisji o pracach w komisjach.
      8.  Rozpatrzenie skarg i wniosków skierowanych do Rady Miasta.
      9. Interpelacje, wnioski i zapytania Radnych.
    10. Sprawy różne.
    11.  Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Miasta
Paweł Zackiewicz      

Wytworzył:
Udostępnił:
Marcin Boratyński
(2014-12-24 13:25:11)
Ostatnio zmodyfikował:
Marcin Boratyński
(2014-12-24 13:25:36)
 
 
ilość odwiedzin: 2884171

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X