☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
BIULETYN MIASTA PIECHOWICE
Herb BIULETYN MIASTA PIECHOWICE

Czwartek 20.06.2019

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zaproszenie na V sesję Rady Miasta

Na podstawie art. 20 ust.1. ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz.594 ze zmianami) zwołuję na dzień 26 lutego 2015 roku  godz. 13.00 w Sali konferencyjnej Urzędu Miasta V sesję Rady Miasta Piechowice z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie posiedzenia Rady Miasta
2. Zgłaszanie uwag do proponowanego porządku obrad.
3. Podjęcie uchwał w sprawie:
A. przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz przeciwdziałania bezdomności  zwierząt
na terenie Gminy Miejskiej Piechowice.
B. zmiany uchwały nr 154/XXXII/2012 Rady Miasta Piechowice z dnia 27 grudnia 2012 roku, w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz  ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki za pojemnik.
C. zasad oddawania w użytkowanie nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Piechowice.
D. uchylenia uchwały NR 224/XLIV/2013 z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie przystąpienia  Gminy Miejskiej Piechowice do Stowarzyszenia „Partnerstwo Izerskie” działającego jako  Lokalna Grupa Działania.
E. przystąpienia Gminy Miejskiej Piechowice do Stowarzyszenia „Partnerstwo Ducha Gór”  działającego, jako Lokalna Grupa Działania.
F. nadania tytułu Honorowego Obywatela Miasta Piechowice.
G. zmiany budżetu Gminy Miejskiej Piechowice na rok 2015.
H. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Piechowice na lata 2015-2020.
4. Wnioski i zapytania mieszkańców.
5. Informacja z działalności międzysesyjnej Burmistrza Miasta Piechowic.
6. Przyjęcie protokołu z IV sesji Rady Miasta.
7. Informacje Przewodniczących Komisji o pracach w komisjach.
8. Rozpatrzenie skarg i wniosków skierowanych do Rady Miasta.
9. Interpelacje, wnioski i zapytania Radnych.
10. Sprawy różne.
11. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Miasta
Paweł Zackiewicz        


 

Wytworzył:
Udostępnił:
Marcin Boratyński
(2015-02-23 16:08:35)
Ostatnio zmodyfikował:
Marcin Boratyński
(2015-02-23 16:09:31)
 
 
ilość odwiedzin: 2914838

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X