☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
BIULETYN MIASTA PIECHOWICE
Herb BIULETYN MIASTA PIECHOWICE

Piątek 26.04.2019

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zaproszenie na VI sesję Rady Miasta Piechowice

Na podstawie art. 20 ust.1. ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz.594 ze zmianami) zwołuję na dzień 26 marca 2015 roku  godz. 15.00 w sali OSP w Piechowicach przy ulicy Szkolnej 4,  VI sesję Rady Miasta Piechowice z następującym porządkiem obrad:
1 Otwarcie posiedzenia Rady Miasta
2 Zgłaszanie uwag do proponowanego porządku obrad.
3 Podjęcie uchwał w sprawie:
A opinii do propozycji planu aglomeracji Piechowice
B wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Jeżów Sudecki do Związku Gmin Karkonoskich.
C wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Miastem Jelenią Górą a Gminami  tworzącymi Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Aglomeracji Jeleniogórskiej.
D zasad sprzedaży lokali mieszkalnych.
E zmiany do uchwały Nr 120/XXIII/2004 Rady Miasta w Piechowicach z dnia 20 lipca 2004r.        w sprawie określenia gruntów stanowiących przedmiot użytkowania wieczystego bądź  współużytkowania wieczystego osób fizycznych i prawnych oraz w sprawie wyrażenia zgody  na udzielenie bonifikaty od ceny, jeżeli nieruchomość sprzedawana jest na ich rzecz i została  zabudowana na cele mieszkaniowe lub na rzecz spółdzielni mieszkaniowych w związku                   z ustanowieniem na rzecz członków spółdzielni własności lokali lub przeniesienia na  członków spółdzielni własności lokali lub domków jednorodzinnych.
F zasad oddawania w użytkowanie nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej  Piechowice.
G przyjęcia od Naczelnika Urzędu Skarbowego w Jeleniej Górze zadań administracji rządowej z  zakresu egzekucji administracyjnej należności pieniężnych z tytułu opłaty za gospodarowanie  odpadami komunalnymi.
H zmiany budżetu Gminy Miejskiej Piechowice na rok 2015.
I zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Piechowice na lata 2015-2020.
J wystąpienia do Ministra Administracji i Cyfryzacji z wnioskiem o dokonanie zmian granic  administracyjnych miasta Piechowice oraz zmianę statusu z gminy miejskiej na gminę miejsko  wiejską.
K wystąpienia do Ministra Administracji i Cyfryzacji z wnioskiem o zmianę rodzaju  miejscowości na terenie Miasta Piechowice.
4 Wnioski i zapytania mieszkańców.
5 Informacja z działalności międzysesyjnej Burmistrza Miasta Piechowic.
6 Przyjęcie protokołu z V sesji Rady Miasta.
7 Informacje Przewodniczących Komisji o pracach w komisjach.
8 Rozpatrzenie skarg i wniosków skierowanych do Rady Miasta.
9 Interpelacje, wnioski i zapytania Radnych.
10 Sprawy różne.
11 Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Miasta Piechowice
Paweł Zackiewicz                

Wytworzył:
Udostępnił:
Marcin Boratyński
(2015-03-23 08:51:13)
Ostatnio zmodyfikował:
Marcin Boratyński
(2015-03-23 08:52:25)
 
 
ilość odwiedzin: 2845717

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X