☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
BIULETYN MIASTA PIECHOWICE
Herb BIULETYN MIASTA PIECHOWICE

Piątek 26.04.2019

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zaproszenie na IX sesję Rady Miasta Piechowice

Na podstawie art. 20 ust.1. ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz.594 ze zmianami) zwołuję na dzień 16 czerwca 2015 roku o godz. 14.00 w sali widowiskowej Piechowickiego Ośrodka Kultury,  X sesję Rady Miasta Piechowice z następującym porządkiem obrad:
1 Otwarcie posiedzenia Rady Miasta
2 Zgłaszanie uwag do proponowanego porządku obrad.
3 Podjęcie uchwał w sprawie:

A przyjęcia regulaminu wynagrodzenia nauczycieli szkół i jednostek oświatowych prowadzonych przez Gminę Miejską Piechowice.
B zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Miejską Piechowice
C wyrażenia woli przystąpienia do opracowania Strategii Rozwoju Gminy Miejskiej Piechowice na lata 2016 - 2026
D zmiany uchwały nr 26/V/2015 Rady Miasta Piechowice z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie przystąpienia Gminy Miejskiej Piechowice do Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Ducha Gór” działającego jako Lokalna Grupa Działania.
E wprowadzenia zmian w Statucie Związku Gmin Karkonoskich
F nadania nazwy ulicy w mieście Piechowice.
G ustalenia terminu wyborów do Rady Osiedla Górzyniec
H ustalenia terminu wyborów do Rady Osiedla Piastów
I ustalenia terminu wyborów do Rady Osiedla Michałowice
J zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na II półrocze 2015 roku
K powołania zespołu opiniującego zgłoszonych kandydatów na ławników do sądów powszechnych na kadencję 2016-2019
L zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Piechowice za rok 2014.
M absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Miejskiej Piechowice za rok 2014.

4 Wnioski i zapytania mieszkańców.
5 Informacja z działalności międzysesyjnej Burmistrza Miasta Piechowic.
6 Przyjęcie protokołu z VII, VIII, IX sesji Rady Miasta.
7 Informacje Przewodniczących Komisji o pracach w komisjach.
8 Rozpatrzenie skarg i wniosków skierowanych do Rady Miasta.
9 Interpelacje, wnioski i zapytania Radnych.
10 Sprawy różne.
11 Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Miasta Piechowice
Paweł Zackiewicz               
 

Wytworzył:
Udostępnił:
Marcin Boratyński
(2015-06-09 14:41:08)
Ostatnio zmodyfikował:
Marcin Boratyński
(2015-06-09 14:42:10)
 
 
ilość odwiedzin: 2845708

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X