☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
BIULETYN MIASTA PIECHOWICE
Herb BIULETYN MIASTA PIECHOWICE

Wtorek 15.10.2019

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zaproszenie na XII sesję Rady Miasta Piechowice

Na podstawie art. 20 ust.1. ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz.594 ze zmianami) zwołuję na dzień 25 sierpnia 2015 roku o godz. 14.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Piechowicach, XII sesję Rady Miasta Piechowice z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia Rady Miasta
 2. Zgłaszanie uwag do proponowanego porządku obrad.
 3. Podjęcie uchwał w sprawie:
 1. nadania tytułu Honorowego Obywatela Miasta Piechowice,
 2. zasad udzielania i rozmiaru obniżek dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. w publicznych przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Miejską Piechowice
 3. zmiany do uchwały Nr 47/VIII/2015 Rady Miasta Piechowice z dnia 28 kwietnia 2015r. w sprawie zamiany udziałów,
 4. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 3 obszarów położonych na osiedlu Górzyniec w Piechowicach,
 5. zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników,
 6. zarządzenia II terminu wyborów do Rady Osiedla Górzyniec,
 7. zarządzenia II terminu wyborów do Rady Osiedla Michałowice
 8. zarządzenia II terminu wyborów do Rady Osiedla Piastów,
 9. powołania komisji doraźnej do opracowania zmian w Statucie Miasta Piechowice.
 1. Wnioski i zapytania mieszkańców.
 2. Informacja z działalności międzysesyjnej Burmistrza Miasta Piechowic.
 3. Przyjęcie protokołu z X, XI sesji Rady Miasta.
 4. Informacje Przewodniczących Komisji o pracach w komisjach.
 5. Rozpatrzenie skarg i wniosków skierowanych do Rady Miasta.
 6. Interpelacje, wnioski i zapytania Radnych.
 7. Sprawy różne.
 8. Zamknięcie obrad.

 
.
Przewodniczący Rady Miasta Piechowice
Paweł Zackiewicz                
 

 

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Marcin Boratyński
(2015-08-20 12:42:46)
Ostatnio zmodyfikował:
Marcin Boratyński
(2015-08-20 12:43:56)
 
 
ilość odwiedzin: 3078737

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X