☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
BIULETYN MIASTA PIECHOWICE
Herb BIULETYN MIASTA PIECHOWICE

Czwartek 20.06.2019

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zaproszenie na XIII sesję Rady Miasta Piechowice

 

Na podstawie art. 20 ust.1. ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz.594 ze zmianami) zwołuję na dzień 29 września 2015 roku o godz. 14.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Piechowicach,  XIII

sesję Rady Miasta Piechowice z następującym porządkiem obrad:

 

1. Otwarcie posiedzenia Rady Miasta

2. Zgłaszanie uwag do proponowanego porządku obrad.

3. Podjęcie uchwał w sprawie:

A/ regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków,

B/ wyrażenia zgody na przystąpienie do opracowania i wdrażania Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Miejskiej

Piechowice,

C/ wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Piechowice,

D/ zamiany nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Piechowice

E/ zmiany budżetu Gminy Miejskiej Piechowice na rok 2015,

F/ zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Piechowice na lata 2015-2020.

4. Wnioski i zapytania mieszkańców.

5. Informacja z działalności międzysesyjnej Burmistrza Miasta Piechowic.

6. Przyjęcie protokołu z XII sesji Rady Miasta.

7. Informacje Przewodniczących Komisji o pracach w komisjach.

8. Rozpatrzenie skarg i wniosków skierowanych do Rady Miasta.

9. Interpelacje, wnioski i zapytania Radnych.

10.Sprawy różne.

11.Zamknięcie obrad.

 

Przewodniczący Rady Miasta Piechowice
Paweł Zackiewicz                

Wytworzył:
Udostępnił:
Marcin Boratyński
(2015-09-22 13:33:15)
Ostatnio zmodyfikował:
Marcin Boratyński
(2015-09-22 13:33:47)
 
 
ilość odwiedzin: 2914762

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X