☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
BIULETYN MIASTA PIECHOWICE
Herb BIULETYN MIASTA PIECHOWICE

Wtorek 15.10.2019

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zaproszenie na XIV sesję Rady Miasta Piechowice

 Na podstawie art. 20 ust.1. ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz.594 ze zmianami) zwołuję na dzień 29 września 2015 roku o godz. 14.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Piechowicach,  XIV sesję Rady Miasta Piechowice z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia Rady Miasta
 2. Zgłaszanie uwag do proponowanego porządku obrad.
 3. Podjęcie uchwał w sprawie:
 1. nadania tytułu Honorowego Obywatela Miasta Piechowice
 2. przyjęcia od Powiatu Jeleniogórskiego zadania polegającego na zimowym utrzymaniu dróg powiatowych na terenie Gminy Miejskiej Piechowice
 3. wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Miejskiej Piechowice do przedsięwzięcia pod nazwą „Informatyzacja Gmin Lubomierz, Mirsk, Piechowice i Wleń w celu wdrożenia e-usług publicznych II etap”
 4. zmiany nazwy Osiedla Piastów oraz zmiany granic jednostki pomocniczej Osiedle Piastów
 5. zmiany budżetu Gminy Miejskiej Piechowice na rok 2015,
 6. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Piechowice na lata 2015-2020.
 1. Wybór ławników do Sądu Okręgowego i Rejonowego w Jeleniej Górze:
 1. sprawozdanie z pracy Zespołu opiniującego zgłoszonych kandydatów na ławników do sądów powszechnych na kadencję 2016-2019
 2. wybór w głosowaniu tajnym ławników do Sądu Okręgowego i Rejonowego w Jeleniej Górze.
 1. Wnioski i zapytania mieszkańców.
 2. Informacja z działalności międzysesyjnej Burmistrza Miasta Piechowic.
 3. Przyjęcie protokołu z XIII sesji Rady Miasta.
 4. Informacje Przewodniczących Komisji o pracach w komisjach.
 5. Rozpatrzenie skarg i wniosków skierowanych do Rady Miasta.
 6. Interpelacje, wnioski i zapytania Radnych.
 7. Sprawy różne.
 8. Zamknięcie obrad.

 

Przewodniczący Rady Miasta Piechowice
Paweł Zackiewicz                

Wytworzył:
Udostępnił:
Marcin Boratyński
(2015-10-27 10:36:04)
Ostatnio zmodyfikował:
Marcin Boratyński
(2015-10-28 13:06:01)
 
 
ilość odwiedzin: 3078697

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X