☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
BIULETYN MIASTA PIECHOWICE
Herb BIULETYN MIASTA PIECHOWICE

Czwartek 28.05.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zaproszenie na XVI sesję Rady Miasta Piechowice

 

Na podstawie art. 20 ust.1. ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz.1515) zwołuję na dzień 3 grudnia 2015 roku o godz. 14.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Piechowicach,  XVI sesję Rady Miasta Piechowice z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia Rady Miasta

 2. Zgłaszanie uwag do proponowanego porządku obrad.

 3. Podjęcie uchwał w sprawie:

 1. zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miejskiej Piechowice za okres od 01 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r., przedłożonych przez Karkonoski System Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bukowcu;

 2. dopłat do cen dostarczonej wody i odprowadzanych ścieków dla odbiorców indywidualnych (gospodarstwa domowe) i użytkowników rodzinnych ogródków działkowych na terenie Gminy Miejskiej Piechowice na okres od 01 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.;

 3. przyjęcia Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży pn.: WIEM, ŻE WARTO SIĘ UCZYĆ” dla uczniów będących mieszkańcami Gminy Miejskiej Piechowice uczęszczających do szkoły podstawowej i gimnazjum;

 4. przyjęcia Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Miejskiej Piechowice 2016-2019;

 5. pozbawienia statusu pomnika przyrody;

 6. zasad oddawania w użytkowanie nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Piechowice;

 7. nieodpłatnego nabycia przez Gminę Miejską Piechowice nieruchomości od Spółki Polskie Koleje Państwowe S.A. w Warszawie;

 8. zgody na nabycie przez Gminę Miejską Piechowice nieruchomości działki nr 199;

 9. zamiany nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Piechowice;

 10. zmiany uchwały Nr 38/VI/2015 z dnia 26.03.2015 r. w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych;

 11. ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w 2016 roku;

 12. wysokości stawek oraz zwolnień w podatku od nieruchomości;

 13. uchylenia Uchwały Nr 141/XXIX/2012 Rady Miasta Piechowice z dnia 25 października 2012 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty targowej na terenie Gminy Miejskiej Piechowice;

 14. określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji składanych w celu wymiaru i poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego.

 1. Wnioski i zapytania mieszkańców.

 2. Informacja z działalności międzysesyjnej Burmistrza Miasta Piechowic.

 3. Przyjęcie protokołów z XIV i XV sesji Rady Miasta.

 4. Informacje Przewodniczących Komisji o pracach w komisjach.

 5. Rozpatrzenie skarg i wniosków skierowanych do Rady Miasta.

 6. Interpelacje, wnioski i zapytania Radnych.

 7. Sprawy różne.

 8. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Miasta

Paweł Zackiewicz      

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Marcin Boratyński
(2015-11-27 15:20:22)
Ostatnio zmodyfikował:
Marcin Boratyński
(2015-11-27 15:20:49)
 
 
ilość odwiedzin: 3389062

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X