☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
BIULETYN MIASTA PIECHOWICE
Herb BIULETYN MIASTA PIECHOWICE

Czwartek 20.06.2019

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zaproszenie na XVII sesję Rady Miasta Piechowice

Na podstawie art. 20 ust.1. ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz.1515) zwołuję na dzień 29 grudnia 2015 roku o godz. 14.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Piechowicach,  XVII sesję Rady Miasta Piechowice z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie posiedzenia Rady Miasta
2. Zgłaszanie uwag do proponowanego porządku obrad.
3. Podjęcie uchwał w sprawie:

A. uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w rejonie Pałacu Pakoszów;
B. uchwalenia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomani w Gminie Miejskiej Piechowice na 2016 rok”;
C. przyjęcia "Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miejskiej Piechowice w latach 2016-2020";
D. zmiany budżetu Gminy Miejskiej Piechowice na rok 2015;
E. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Piechowice na lata 2015-2020;
F. Uchwały Budżetowej na rok 2016 Gminy Miejskiej Piechowice;
G. uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Piechowice na lata 2016-2021.

4. Wnioski i zapytania mieszkańców.
5. Informacja z działalności międzysesyjnej Burmistrza Miasta Piechowic.
6. Przyjęcie protokołu z XVI sesji Rady Miasta.
7. Informacje Przewodniczących Komisji o pracach w komisjach.
8. Rozpatrzenie skarg i wniosków skierowanych do Rady Miasta.
9. Interpelacje, wnioski i zapytania Radnych.
10. Sprawy różne.
11. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Miasta
Paweł Zackiewicz       

Wytworzył:
Udostępnił:
Marcin Boratyński
(2015-12-29 13:09:14)
Ostatnio zmodyfikował:
Marcin Boratyński
(2015-12-29 13:11:09)
 
 
ilość odwiedzin: 2914851

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X