☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
BIULETYN MIASTA PIECHOWICE
Herb BIULETYN MIASTA PIECHOWICE

Wtorek 15.10.2019

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zaproszenie na XX sesję Rady Miasta Piechowice

Na podstawie art. 20 ust.1. ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz.1515 ze zmianami) zwołuję na dzień 31 marca  2016 roku o godz. 14.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Piechowicach, XX sesję Rady Miasta Piechowice z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie posiedzenia Rady Miasta
2. Zgłaszanie uwag do proponowanego porządku obrad.
3. Informacja z działalności międzysesyjnej Burmistrza Miasta Piechowic.
4. Informacje Przewodniczących Komisji o pracach w komisjach.
5. Podjęcie uchwał w sprawie:

A. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Piechowice;
B. nadania Statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Piechowicach;
C. Programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie i ochrony ofiar przemocy w rodzinie  w Gminie Miejskiej Piechowice na lata 2016-2020;
D. przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Piechowicach na lata 2016- 2018;
E. ustalenia sposobu sprawiania pogrzebu oraz zasad zwrotu wydatków na pokrycie kosztów pogrzebu;
F. uchwalenia Statutu Osiedla Górzyniec;
G. uchwalenia Statutu Osiedla Michałowice;
H. uchwalenia Statutu Osiedla Piastów-Pakoszów;
I. zmiany budżetu Gminy Miejskiej Piechowice na rok 2016.

 

6. Wnioski i zapytania mieszkańców.
7. Przyjęcie protokołu z XIX sesji Rady Miasta.
8. Rozpatrzenie skarg i wniosków skierowanych do Rady Miasta.
9. Interpelacje, wnioski i zapytania Radnych.
10. Sprawy różne.
11. Zamknięcie obrad.


Przewodniczący Rady Miasta
(-) Paweł Zackiewicz     

Wytworzył:
Udostępnił:
Marcin Boratyński
(2016-03-25 12:51:39)
Ostatnio zmodyfikował:
Marcin Boratyński
(2016-03-25 12:52:30)
 
 
ilość odwiedzin: 3078735

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X