☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
BIULETYN MIASTA PIECHOWICE
Herb BIULETYN MIASTA PIECHOWICE

Piątek 26.04.2019

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zaproszenie na XXI sesję Rady Miasta Piechowice

Na podstawie art. 20 ust.1. ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz.1515 ze zmianami) zwołuję na dzień 28 kwietnia 2016  roku o godz. 14.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Piechowicach, XXI sesję Rady Miasta Piechowice z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie posiedzenia Rady Miasta
2. Zgłaszanie uwag do proponowanego porządku obrad.
3. Informacja z działalności międzysesyjnej Burmistrza Miasta Piechowic.
4. Informacje Przewodniczących Komisji o pracach w komisjach.
5. Wnioski i zapytania mieszkańców.
6. Podjęcie uchwał w sprawie:

A. uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 3 obszarów położonych na osiedlu Górzyniec w Piechowicach;
B. regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miejskiej Piechowice;
C. zmieniająca załącznik do uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Miejskiej Piechowice na 2016 r.
D. wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Miejskiej Piechowice do Porozumienia na rzecz realizacji projektu pod nazwą „Czesko – polski szlak grzbietowy”
E. wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości położonej w Piechowicach przy ul. Orzeszkowej.

7. Przyjęcie protokołu z XX sesji Rady Miasta.
8. Rozpatrzenie skarg i wniosków skierowanych do Rady Miasta.
9. Interpelacje, wnioski i zapytania Radnych.
10. Sprawy różne.
11. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Miasta
(-) Paweł Zackiewicz      
 

Wytworzył:
Udostępnił:
Marcin Boratyński
(2016-04-21 12:55:37)
Ostatnio zmodyfikował:
Marcin Boratyński
(2016-04-21 12:57:00)
 
 
ilość odwiedzin: 2845678

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X