☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
BIULETYN MIASTA PIECHOWICE
Herb BIULETYN MIASTA PIECHOWICE

Sobota 25.05.2019

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zaproszenie na XXVI sesję Rady Miasta Piechowice

Na podstawie art. 20 ust.1. ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz.446) zwołuję na dzień 29 września 2016 roku o godz. 14.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Piechowicach,  XXVI sesję Rady Miasta Piechowice z następującym porządkiem obrad:
1 Otwarcie posiedzenia Rady Miasta
2 Zgłaszanie uwag do proponowanego porządku obrad.
3 Informacja z działalności międzysesyjnej Burmistrza Miasta Piechowic.
4 Informacje Przewodniczących Komisji o pracach w komisjach.
5 Wnioski i zapytania mieszkańców.
6 Podjęcie uchwał w sprawie:

A przejęcia od Województwa Dolnośląskiego zadania polegającego na przejęciu w zarządzanie przystanków komunikacji znajdujących się w ciągu drogi wojewódzkiej nr 366 w granicach administracyjnych Gminy Piechowice;
B zmiany Uchwały nr 70/XII/2015 Rady Miasta Piechowice z dnia 25 sierpnia 2015 r.  w sprawie  zasad udzielania i rozmiaru obniżek dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust.3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. w publicznych przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Miejską Piechowice. 
C zmiany w budżecie Gminy Miejskiej Piechowice na rok 2016;
D zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Piechowice.

7 Przyjęcie protokołu z XXIII, XXIV, XXV sesji Rady Miasta.
8 Rozpatrzenie skarg i wniosków skierowanych do Rady Miasta.
9 Interpelacje, wnioski i zapytania Radnych.
10 Sprawy różne.
11 Zamknięcie obrad.Przewodniczący Rady Miasta Piechowice
Paweł Zackiewicz              

Wytworzył:
Udostępnił:
Marcin Boratyński
(2016-09-26 15:51:36)
Ostatnio zmodyfikował:
Marcin Boratyński
(2016-09-26 15:52:53)
 
 
ilość odwiedzin: 2881229

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X