Zaproszenie na XXXIV sesję Rady Miasta Piechowice

Uprzejmie zapraszam na XXXIV sesję Rady Miasta Piechowice, która odbędzie się 30 marca 2017 roku o godzinie 14.30 w sali widowiskowej Piechowickiego Ośrodka Kultury z niżej proponowanym porządkiem obrad:

1. Otwarcie posiedzenia Rady Miasta
2. Zgłaszanie uwag do proponowanego porządku obrad.
3. Informacja z działalności międzysesyjnej Burmistrza Miasta Piechowic.
4. Informacje Przewodniczących Komisji o pracach w komisjach.
5. Podjęcie uchwał w sprawie:
 
A. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 3 obszarów położonych na osiedlu Michałowice w Piechowicach;
B. wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej na rzecz Skarbu Państwa.;
C. określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Miejskiej Piechowice;
D. dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego;
E. zmiany budżetu Gminy Miejskiej Piechowice na rok 2017
 
6. Przyjęcie protokołu z XXXI, XXXII, XXXIII sesji Rady Miasta.
7. Wnioski i zapytania mieszkańców.
8. Rozpatrzenie skarg i wniosków skierowanych do Rady Miasta.
9. Interpelacje, wnioski i zapytania Radnych.
10. Sprawy różne.
11. Zamknięcie obrad.
 
Przewodniczący Rady Miasta Piechowice
Paweł Zackiewicz              
Wytworzył:
Udostępnił:
Marcin Boratyński
(2017-03-24 12:31:00)
Ostatnio zmodyfikował:
Marcin Boratyński
(2017-03-24 12:32:49)