Zaproszenie na LV nadzwyczajną sesję Rady Miasta Piechowice, która odbędzie się 2 sierpnia 2018 roku o godzinie 8.30 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta

Uprzejmie zapraszam na LV nadzwyczajną sesję Rady Miasta Piechowice, która odbędzie się 2 sierpnia 2018 roku o godz. 8:30 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta z niżej proponowanym porządkiem obrad:
1.    Otwarcie posiedzenia Rady Miasta
2.    Podjęcie uchwał w sprawie:
A.    w sprawie zmiany uchwały z dnia 22 marca 2018r. nr 301/XLIX/2018 w sprawie podziału Gminy Miejskiej Piechowice na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
B.    w sprawie zmiany uchwały z dnia 22 marca 2018r. nr 302/XLIX/2018 w sprawie podziału Gminy Miejskiej Piechowice na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
3.    Zamknięcie obrad.

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Marcin Boratyński
(2018-07-31 18:44:04)
Ostatnio zmodyfikował:
Marcin Boratyński
(2018-07-31 18:44:29)