Informacja o posiedzeniu Komisji FiRL

Informuję, że w dniu 18 października 2018 roku o godz. 8:30 odbędzie się  posiedzenie Komisji  ds. Finansów i Rozwoju Lokalnego.
Tematy posiedzenia:
1.    Wizja budynku OSP w/s wniosku o udzielenie dotacji na prace remontowe.
2.    Wizja na terenie dz. Nr 553 obr 0005 przy ul. Lipowej 6 w związku z wnioskiem o zakup tej nieruchomości.
3.    Zaopiniowanie wniosku w/s zmiany mpzp 204/2 obr. 0002
4.    Zaopiniowanie projektu uchwały przewidzianej w porządku obrad sesji Rady Miasta Piechowice w dn. 19.10.2018r. w/s przyjęcia Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego południowej i zachodniej części Dolnego Śląska zwanej :Strategią Rozwoju Sudety 2030”
5.    Sprawy różne

Wytworzył:
Udostępnił:
Marcin Boratyński
(2018-10-16 15:05:37)
Ostatnio zmodyfikował:
Marcin Boratyński
(2018-10-16 15:06:19)