Zaproszenie na VIII sesję Rady Miasta Piechowice, która odbędzie się 25 kwietnia 2019 roku o godzinie 8.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta

Zaproszenie na VIII sesję Rady Miasta Piechowice, która odbędzie się  25 kwietnia 2019 roku o godzinie 8.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta
Uprzejmie zapraszam na VIII sesję Rady Miasta Piechowice, która odbędzie się 25 kwietnia 2019 roku o godzinie 8.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta z niżej proponowanym porządkiem obrad:
1.    Otwarcie posiedzenia Rady Miasta.
2.    Zgłaszanie uwag do proponowanego porządku obrad.
3.    Podjęcie uchwał w sprawie:


A.    wskazania uczniom oddziałów klas III i VI Szkoły Podstawowej nr 1 w Piechowicach miejsca realizacji obowiązku szkolnego w Szkole Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II w Piechowicach, powstałej z przekształcenia gimnazjum.
B.    wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Piechowice
C.    wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej oraz nieruchomości zabudowanej budynkiem gospodarczym stanowiącej własność Gminy Miejskiej Piechowice
D.    zmiany budżetu Gminy Miejskiej Piechowice na rok 2019

4.    Informacja z działalności międzysesyjnej Burmistrza Miasta Piechowice.
5.    Informacje Przewodniczących Komisji o pracach w komisjach.
6.    Rozpatrzenie skarg i wniosków skierowanych do Rady Miasta Piechowice.
7.    Sprawy różne.
8.    Zamknięcie obrad.


 

Wytworzył:
Udostępnił:
Marcin Boratyński
(2019-04-17 15:49:40)
Ostatnio zmodyfikował:
Marcin Boratyński
(2019-04-17 15:50:35)