Zaproszenie na IX sesję Rady Miasta Piechowice, która odbędzie się 9 maja 2019 roku o godzinie 8.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta

Uprzejmie zapraszam na IX sesję Rady Miasta Piechowice, która odbędzie się 9 maja 2019 roku o godzinie 8.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta z niżej proponowanym porządkiem obrad:
1.    Otwarcie posiedzenia Rady Miasta.
2.    Zgłaszanie uwag do proponowanego porządku obrad.
3.    Podjęcie uchwał w sprawie:

A.    Wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy
B.     Wskazania uczniom oddziałów klas III i VI Szkoły Podstawowej nr 1 w Piechowicach miejsca realizacji obowiązku szkolnego w Szkole Podstawowej nr 2 i. Jana Pawła II w Piechowicach, powstałej z przekształcenia gimnazjum

4.    Informacja z działalności międzysesyjnej Burmistrza Miasta Piechowice.
5.    Informacje Przewodniczących Komisji o pracach w komisjach.
6.    Rozpatrzenie skarg i wniosków skierowanych do Rady Miasta Piechowice.
7.    Sprawy różne.
8.    Zamknięcie obrad.

Wytworzył:
Udostępnił:
Marcin Boratyński
(2019-04-30 13:01:28)
Ostatnio zmodyfikował:
Marcin Boratyński
(2019-04-30 13:02:26)