27-08-2008 Ogłoszenie o rozstrzygnięciu przetargu

Piechowice, dnia 26.08.2008r.


OGŁOSZENIE

Burmistrza Miasta Piechowice


Na podstawie § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U.Nr 207 poz. 2108) ogłasza wynik drugiego przetargu ustnego nieograniczonego:
1. Drugi przetarg odbył się w dniu 25.08.2008r. o godz. 1045 w siedzibie Urzędu Miasta w Piechowicach.
2. Przedmiotem przetargu była nieruchomość gruntowa działka nr 108 o pow. 5437m2 położona w Piechowicach obręb: 7 przy ul. Kolonijnej, dla której w Sądzie Rejonowym w Jeleniej Górze prowadzona jest księga wieczysta nr JG1J/00078273/9.
3. Do przetargu nie przystąpiła żadna osoba.
4. Cena wywoławcza nieruchomości  – 43.920,00 zł.
5. Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym.


INFORMACJĘ O WYNIKU PRZETARGU WYWIESZA SIĘ NA OKRES 7-miu DNI NA TABLICY OGŁOSZEŃ URZĘDU MIASTA PIECHOWICE.

 

 

 

 

 

 

 

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Marcin Boratyński
(2008-08-27 14:38:32)
Ostatnio zmodyfikował:
Marcin Boratyński
(2008-08-27 14:38:59)