Kontakt z urzędnikiem

Centrala (sekretariat): tel. 075 75 48 900, fax 075 76 12 274, e-mail: sekretariat@piechowice.pl

 

Stanowisko / Referat

Imię i nazwisko

Nr
Pok.

 

Telefon

E-mail

Tel. wew.

Burmistrz Miasta

Witold RUDOLF

10
75-75-48-903
903

Sekretarz Miasta

Iwona SOBAŚ - ŁUŻNIAK

12
75-75-48-922
sekretarz@piechowice.pl
922

Skarbnik Miasta

Marta MIELCZAREK

14
75-75-48-911

skarbnik@piechowice.pl

911

Referat Spraw Społecznych i Pozyskiwania Środków

 

Kierownik Referatu Spraw Społecznych,
stanowisko ds. turystyki, promocji miasta i sportu

Anna Szalej-John

1
75-75-48-906

promocja@piechowice.pl

 

 
906

Podinspektor ds. oświaty i kultury

Ewelina HERBA/ Barbara ZELEK

1
75-75-48-909
 
909

Pełnomocnik Burmistrza Miasta Piechowice ds. rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomani

Ilona ULANECKA

1
75-75-48-909
 
909

Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich

 

Inspektor ds. pomoc materialno-socjalnej i archiwum

Halina PILAK

3
75-75-48-921
921

Inspektor ds. BHP

Jan TYCZYŃSKI

OSP
75-76-11-224
bhp@piechowice.pl
0930

Inspektor ds. obywatelskich i ewidencji ludności

Halina POGORZELSKA

11
75-75-48-908
dowody@piechowice.pl
908

Inspektor ds. obsługi biura Rady Miasta

Kamila WINIARZ

23
75-75-48-927
919

Inspektor ds. organizacyjno - administracyjnych (Sekretariat)

Renata LEWIŃSKA

8
75-75-48-900
900

Informatyk

Marcin BORATYŃSKI

22
75-75-48-918
918

Referat Finansowy

 

Kierownik Referatu Finansowego Skarbnik Miasta

Marta MIELCZAREK

14
75-75-48-911
911

Zastępca Skarbnika Główny Księgowy Urzędu

Justyna DENIUSZ

13
75-75-48-905
905

Inspektor ds. księgowości podatkowej

Kinga KIELISZEK

15
75-75-48-926
ksiegowosc3@piechowice.pl
926

Inspektor ds. podatków i opłat

Aneta SMOLEŃ

15
75-75-48-910
910

Inspektor ds. rozliczeń finansowo-księgowych

Karolina KLIMCZEWSKA

13
75-75-48-928
928

Inspektor ds. księgowości i płac

Grażyna CZYŻ

16
75-75-48-912
place@piechowice.pl
912

Podinspektor ds. windykacji i kontroli podatkowej

Izabela WYDRYCH

13
75-75-48-905
windykacja@piechowice.pl
905

Referat Gospodarczy i Nadzoru Właścicielskiego

 

Kierownik Referatu Gospodarczego i Nadzoru Właścicielskiego

Dariusz BUZIUK

21
75-75-48-914
915

Z-ca Kierownik Referatu Gospodarczego i Nadzoru Właścicielskiego

Halina LESZCZYŃSKA -HIMIK

19
75-75-48-907
inwestycje@piechowice.pl
907

Inspektor ds. obsługi nieruchomości i gospodarowania odpadami

Marek PIWOWARSKI

21
75-75-48-916
gospodarkaodpadami@piechowice.pl
916

Inspektor ds. geodezji przekształceń i dzierżaw

Zofia JUNGER

21
75-75-48-917
geodezja@piechowice.pl
917

Referent ds. ochrony środowiska

Beata MACIEJEWSKA

20
75-75-48-915
916

Specjalista ds. infrastruktury i gospodarki komunalnej

Roman HRYNIEWICZ

17
75-75-48-913
komunalne@piechowice.pl
913
Główny specjalista ds. pozyskiwania środków pozabudżetowych Jarosław BUMAŻNIK  17
75-75-48-914 fundusze@piechowice.pl 914

Inspektor ds. budownictwa i infrastruktury miejskiej

Radosław BURCHACKI

17
75-75-48-914
infrastruktura@piechowice.pl
914

Stanowiska podległe Burmistrzowi Miasta

 

Zastępca Kierownika USC

Inspektor ds. kadr

Sylwia

BAŃBOR- MĘŻYK

24
75-75-48-904
usc@piechowice.pl
904

Inspektor ds. działalności gospodarczej i gospodarki mieszkaniowej

Danuta IWANEK

3
75-75-48-921
921

Inspektor ds. zarządzania kryzysowego (MCZK)

Paweł SOŁEK

Centrum Zarządzania Kryzysowego

OSP
75-76-11-224
0930

 

 

Jednostki organizacyjne gminy i Spółki Komunalne 

 

Nazwa
Stanowisko
Imię Nazwisko
Adres Nr tel.
Email.
Tel.wew.
Zarząd Nieruchomości „Wspólny Dom”  Sp. z o.o.
Prezes
Stanisław GWIZDA
58-573 PIECHOWICE
ul. Boczna 15
tel. 75-76-12-147
 
Zakład Usług Komunalnych
Sp. z o.o.
Prezes
Waldemar WOJTAŚ
58-573 PIECHOWICE
ul. Boczna 15
tel. 75-76-12-165
111
Miejski Ośrodek
Pomocy Społecznej
Kierownik
Jolanta KAROŃSKA
58-573 PIECHOWICE
ul. Żymierskiego 49
tel. 75-75-48-924;25
924/925
Piechowicki Ośrodek Kultury
Dyrektor
Anna KALISZ
58-573 PIECHOWICE
ul. Żymierskiego 53
tel. 75-76-17-201
115/114/
113
Przedszkole nr 1
Dyrektor
Anna Grzywnowicz- Szawel
58-573 PIECHOWICE
ul. Żymierskiego 77
tel.75-76-12-248
107
Przedszkole nr 2
Dyrektor
Bożena WOŚ
58-573 PIECHOWICE
ul. Nadrzeczna 1
tel.75-76-12-271
108
Szkoła Podstawowa nr 1
Dyrektor
Marzena SĄSIADA
58-573 PIECHOWICE
ul. Szkolna 6
tel. 75-76-12-332
101/102
Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II
Dyrektor
Elżbieta PIĄTKIEWICZ-PAŁKA
58-573 PIECHOWICE
ul. Tysiąclecia 28
tel. 75-76-12-029
104/105
KSWiK Oddział Piechowice Kierownik Rafał POPŁAWSKI
58-573 PIECHOWICE
ul. Boczna 15
tel. 75-76-12-182
piechowice@kswik.eu 110
Oczyszczalnia Ścieków   tel. 75-76-12-322  
112

Wytworzył:
Udostępnił:
Marcin Boratyński
(2008-12-15 14:47:40)
Ostatnio zmodyfikował:
Marcin Boratyński
(2017-10-30 11:33:55)