Ogłoszenie o sesji

SESJA XXXVI

RADA MIASTA PIECHOWICE

ZAPRASZA MIESZKAŃCÓW

 

na posiedzenie, które odbędzie się sali konferencyjnej Urzędu Miasta w dniu 10.02.2009 r. o godz.900 z ni¬¬żej proponowanym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia Rady Miasta.
  2. Zgłaszanie uwag do proponowanego porządku obrad.
  3. Podjęcie uchwał w sprawie:
  • zatwierdzenia cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Miejskiej Piechowice przez Karkonoski System Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. z siedzibą w Bukowcu Oddział w Piechowicach,
  • dopłat do cen dostarczanej wody i odprowadzanych ścieków dla gospodarstw domowych i pozostałych odbiorców na terenie Gminy Miejskiej Piechowice
  • zmiany budżetu Gminy Miejskiej Piechowice na 2009 rok.

4. Zamknięcie obrad.

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Marcin Boratyński
(2009-02-06 13:37:50)
Ostatnio zmodyfikował:
Marcin Boratyński
(2009-02-06 13:47:14)