Ogłoszenie o sesji

SESJA XLII
RADY MIASTA PIECHOWICE
odbędzie się
w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Piechowicach
w dniu 18.06.2009 r. o godz.15:00 z niżej proponowanym porządkiem obrad:

1. Otwarcie posiedzenia Rady Miasta.
2. Zgłaszanie uwag do proponowanego porządku obrad.
3. Podjęcie uchwał w sprawie:

A/ zamiany nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Piechowice,
B/ ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, za opróżnianie ścieków ze zbiorników bezodpływowych (szamb) i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Miejskiej Piechowice,
C/ nadania Statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Piechowicach,
D/zmieniająca uchwałę nr 147/XXVI/2000 z dnia 7 listopada 2000 roku Rady Miejskiej Piechowice w sprawie nadania statutu Piechowickiemu Ośrodkowi Kultury w Piechowicach,
E/ zmiany budżetu Gminy Miejskiej Piechowice na rok 2009 oraz w sprawie zmiany uchwały nr 206/XXXIV/08 Rady Miasta Piechowice z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie budżetu Gminy Miejskiej Piechowice na rok 2009,
F/ zaciągnięcia kredytu długoterminowego,
G/ zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na II półrocze 2009 roku.

4.  Przyjęcie protokołu z XLI sesji Rady Miasta Piechowice.
5. Informacja Burmistrza Miasta z działalności w okresie między sesjami.
6. Informacja Przewodniczącej Rady Miasta z działalności w okresie między  sesjami.
7. Informacje przewodniczących komisji o pracach w komisjach oraz przedstawicieli Gminy w Euroregionie „Nysa” i Związku Gmin Karkonoskich.
8. Wnioski i zapytania mieszkańców.
9. Rozpatrzenie skarg i wniosków skierowanych do Rady Miasta.
10. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
11. Sprawy różne.
12. Zamknięcie obrad.

Wytworzył:
Udostępnił:
Katarzyna Soszka
(2009-06-10 09:21:51)
Ostatnio zmodyfikował:
Katarzyna Soszka
(2009-06-10 09:27:02)