Ogłoszenie o sesji

SESJA LIV RADY MIASTA PIECHOWICE
odbędzie się w sali Ochotniczej Straży Pożarnej w Piechowicach
w dniu 27 maja 2010 r. o godz. 1400 z niżej proponowanym porządkiem obrad:

1. Otwarcie posiedzenia Rady Miasta.
2. Zgłaszanie uwag do proponowanego porządku obrad.
3. Podjęcie uchwały w sprawie:
A/ zmiany uchwały Nr 270/XLV/98 Rady Miejskiej w Piechowicach z dnia 10 lutego 1998 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lub oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiących własność Gminy Piechowice.
B/ zamiany nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Piechowice.
C/ wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Piechowice.
D/ zmiany uchwały Nr 92/XV/07 Rady Miasta Piechowice z dnia 24 października 2007 r. w sprawie wyrażenia zgody na przeznaczenie do sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Piechowice.
E/ zmiany budżetu Gminy Miejskiej Piechowice na rok 2010 oraz w sprawie zmiany uchwały nr 281/XLVII/09 Rady Miasta Piechowice z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie budżetu Gminy Miejskiej Piechowice na rok 2010.
4. Przyjęcie protokołów z LII i LIII  sesji Rady Miasta Piechowice.
5. Informacja Burmistrza Miasta z działalności w okresie międzysesyjnym.
6. Informacja Przewodniczącej Rady Miasta z działalności w okresie międzysesyjnym.
7. Informacje przewodniczących Komisji o pracach w komisjach oraz przedstawicieli Gminy w Euroregionie „Nysa” i Związku Gmin Karkonoskich.
8. Historia samorządności lokalnej w Piechowicach – pokaz multimedialny uczniów Gimnazjum.
9. Dyskusja Radnych i zaproszonych gości.
10. Wnioski i zapytania mieszkańców.
11. Rozpatrzenie skarg i wniosków skierowanych do Rady Miasta.
12. Interpelacje, wnioski i zapytania Radnych.
13. Sprawy różne.
14. Zamknięcie obrad.

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Marcin Boratyński
(2010-05-19 12:46:06)
Ostatnio zmodyfikował:
Marcin Boratyński
(2010-05-19 12:47:54)