Ławnicy

Uzupełniające wybory ławników na kadencję 2016-2019

Informacja »

Zapytanie o udzielenie informacji o osobie »

Karta zgłoszenia kandydata na ławnika (PDF) »

Karta zgłoszenia kandydata na ławnika (RTF) »

Oświadczenie- postępowanie karne »

Oświadczenie- władza rodzicielska »

 

 

ŁAWNICY WYBRANI NA KADENCJĘ 2016-2019


Do pełnienia funkcji ławników sądów powszechnych w wyniku przeprowadzonego głosowania tajnego zostały wybrane:

  • Pani Sylwia Katarzyna Bańbor-Mężyk do Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze.
  • Pani Irena Janina Kojro do Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy.
  • Pani Bogusława Zofia Janas do Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy.
  • Pani Irena Zawlik do Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy.

Archiwalne informacje dotyczące wyboru ławników na kadencję 2016-2019:

Pismo w sprawie wyborów ławników kadencji 2016- 2019 »

Informacja dotycząca liczby ławników »

Dodatkowe informacje dotyczące wyborów na ławników z dnia 02-06-2015 »

 


 

Wytworzył:
Udostępnił:
Marcin Boratyński
(2011-06-09 13:28:07)
Ostatnio zmodyfikował:
Marcin Boratyński
(2018-02-06 17:00:16)