XXV sesja

Sesja XXV

Rada Miasta Piechowice zaprasza mieszkańców na posiedzenie,

które odbędzie się w Piechowickim Ośrodku Kultury

w dniu 26 czerwca 2012 roku o godzinie 16.00 z niżej proponowanym porządkiem obrad:

 

1.    Otwarcie posiedzenia Rady Miasta.

2.    Wręczenie Tytułów Honorowy Obywatel Miasta Piechowice:

A/ Kazimierz Droń;

B/ Katarzyna Rotkiewicz – Szumska;

C/ Zbigniew Szumski;

D/ Lucjan Pawnuk.

3. Wystąpienia zaproszonych gości.

4. Zamknięcie obrad.