Wykaz dziennych opiekunów

Wykaz
dziennych opiekunów świadczących usługi na terenie
Gminy Miejskiej Piechowice 

na podstawie art. 46 ustawy z dnia 04 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 ( tekst jednolity: Dz. U. 2016 r., poz. 157 , z  późn. zm.)

Lp.  Podmiot
zgłaszający/ zatrudniający
dziennego opiekuna
Imię i nazwisko
dziennego opiekuna
Data wpisu
 do wykazu
Data  wykreślenia
z wykazu
1 Fundacja „ Jagniątków”
ul. Klonowica 1/1
58-500 Jelenia Góra
Ewa  Glaser 27.11.2017 r.  20.07.2018 r.
2 Fundacja „ Jagniątków”
ul. Klonowica 1/1
58-500 Jelenia Góra
Paulina Nowicka 29.01.2018 r.  19.06.2018 r.
3 Fundacja „ Jagniątków”
ul. Kryształowa 53a/4
58-500 Jelenia Góra
Dominika Żukowska 26.06.2018 r.  

 

 

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Boratyński Marcin
(2018-01-05 14:15:00)
Ostatnio zmodyfikował:
Boratyński Marcin
(2018-09-06 14:41:00)