Zarządzenie nr 7/2007

ZARZĄDZENIE Nr 7 /2007
BURMISTRZA MIASTA PIECHOWICE
z dnia 19 stycznia 2007 roku
 
 
 
w sprawie powołania Komisji do oszacowania strat powstałych w infrastrukturze komunalnej w wyniku huraganu połączonego z gwałtownymi opadami deszczu w dniach 18 i 19 stycznia 2007r.
 
 
 
Na podstawie art.30 ust. 1 i 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j.Dz.U.Nr 142 poz.1591 z 13.12.2001r. z późn. zm.), zarządza się, co następuje:
 
 
 
§ 1.
 
Powołuję Komisję do wykonania szacunku stratpowstałych w infrastrukturze komunalnej na terenie gminy Piechowice powstałych w wyniku huraganu – połączonego z gwałtownymi opadami deszczu, które wystąpiły w dniach 18 i 19 stycznia 2007r. w składzie:
 
1.        Przewodniczący Komisji               -               Andrzej Proczek
2.        Z-ca Przewodniczącego Komisji   -               Jacek Kubielski
3.        Członek Komisji                          -                Danuta Iwanek
4.        Członek Komisji                           -                Wiesław Kondraciuk
5.        Członek Komisji                           -                Krystyna Misztak
 
 
 
§ 2.
 
Do zadań Komisji należy sporządzenie protokółu i opisu powstałych szkód oraz oszacowanie ich wartości.
 
§ 3.
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Wytworzył:
Udostępnił:
Boratyński Marcin
(2007-01-29 09:48:54)
Ostatnio zmodyfikował:
Boratyński Marcin
(2007-01-29 09:49:19)