Zarządzenie nr 14/2007

ZARZĄDZENIE  Nr  14 /2007

BURMISTRZA MIASTA PIECHOWICE

z dnia 14 lutego 2007 roku

 

 

w sprawie powołania stałej komisji do przeprowadzenia rokowań po drugim przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność gminy.

 

 

Na podstawie § 28 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu prowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U.Nr 207 poz.2108 z 2004r.), zarządza się, co następuje:

 

§ 1.

 

Do przeprowadzenia rokowań na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność gminy powołuje się stałą komisję w składzie:

1.    Przewodniczący Komisji                -         Jacek Kubielski

2.    Z-ca Przewodniczącego Komisji    -         Anna Marek

3.    Członkowie Komisji                       -         Zofia Junger

-         Alicja Pawnuk

-         Jadwiga Kublicka

-         Anna Kral

-         Andrzej Proczek

-         Halina Leszczyńska - Himik

 

§ 2.

 

W przypadku nieobecności Przewodniczącego Komisji do przeprowadzenia rokowań upoważnia się Z-cę Przewodniczącego Komisji.

 

§ 3.

 

Do zadań komisji należy przeprowadzenie rokowań na sprzedaż lub oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiących własność gminy zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

 

§ 4.

 

W pracach komisji obowiązek uczestnictwa mają co najmniej 4 osoby ze składu osobowego, o którym mowa  w § 1.

 

§ 5.

 

Traci moc Zarządzenie Burmistrza Miasta Piechowice nr 4/2005 z 10 stycznia 2005r.

 

§ 6.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Boratyński Marcin
(2007-02-20 10:14:56)
Ostatnio zmodyfikował:
Boratyński Marcin
(2007-02-20 10:15:14)