Zarządzenie nr 17/2007

ZARZĄDZENIE Nr 17/2007

BURMISTRZA MIASTA PIECHOWICE

z dnia 23 lutego 2007 roku

 

 

 

w sprawie powołania komisji do oceny przydatności  samochodu bojowego marki STAR 244  GBA

 

 Na podstawie § 3 ust. 2  rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami majątku ruchomego powierzonego jednostkom budżetowym, zakładom  budżetowym i gospodarstwom pomocniczym (Dz.U.Nr  z 2004 r., Nr 191, poz. 1957)

 

zarządzam , co następuje:

§ 1

 

Powołuję komisję do oceny przydatności samochodu bojowego marki STAR 244  GBA w składzie:

1.      Pan Dariusz Uzorko -  Przewodniczący

2.      Pan Sylwia Nowak- członek zespołu

3.      Pani Anna Kral - członek zespołu

 

§ 2

 

Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta.

 

§ 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Boratyński Marcin
(2007-03-01 14:29:11)
Ostatnio zmodyfikował:
Boratyński Marcin
(2007-03-01 14:29:45)