Zarządzenie nr 43/2007

ZARZĄDZENIE  Nr 43/2007

BURMISTRZA  MIASTA PIECHOWICE

z dnia 14 czerwca 2007 roku

 

 

w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko zastępcy skarbnika w Urzędzie Miasta w Piechowicach

 

 

 

            Na podstawie art. 3 a ust. 1 ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych  /tekst. jedn. Dz. U. z  2001 r., Nr 142, poz. 1593 z późn. zm./  oraz  § 2 ust. 1 i 2  zarządzenie Nr 54/2005 Burmistrza Miasta Piechowice z dnia 4 października 2005 roku w sprawie wprowadzenia regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta Piechowice

 

zarządzam, co następuje:

 

§ 1

 

Do przeprowadzenia naboru kandydata na wolne stanowisko zastępcy skarbnika w Urzędzie Miasta w Piechowicach  powołuję Komisję Rekrutacyjną w składzie:

1.  Violetta Zackiewicz – przewodnicząca

2.  Alicja Pawnuk – zastępca przewodniczącego

3.  Halina Bogdziewicz – członek

4.  Jacek Kubielski - członek

5.  Krystyna Chmielewska - czlonek

 

 

§ 2

 

Sposób przeprowadzenia rekrutacji oraz zasady pracy komisji określa zarządzenie Nr 54/2005 Burmistrza Miasta Piechowice z dnia 4 października 2005 roku.

 

§ 3

 

Komisja działa do czasu zakończenia procedury naboru na wolne stanowisko.

 

                                                                         § 4

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

 

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Boratyński Marcin
(2007-07-13 13:35:49)
Ostatnio zmodyfikował:
Boratyński Marcin
(2007-07-13 13:36:39)