Zarządzenie nr 71/2007

ZARZĄDZENIE Nr 71/2007

BURMISTRZA MIASTA PIECHOWICE

z dnia 10 października 2007 roku.

 

W sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia  
postępowania o udzielenie zamówienia  pn.: 
„Remont murów oporowych
na potoku Mała Kamienna przy ulicy Górnej w Piechowicach”

 

 

§ 1

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku  o  samorządzie  gminnym  (tekst jednolity z 2001– Dz.U. Nr 142 poz. 1591 r. z póź. zm.) oraz na mocy art. 19 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z 2006r. – Dz.U. Nr 164, poz. 1163 z póź. zm.), powołuję Komisję Przetargową
w składzie
:

 

Krystyna Chmielewska - Przewodniczący   

Halina Leszczyńska-Himik - Sekretarz

Jacek Kubielski - Członek

Jarosław Bumażnik - Członek

 

 

 

§ 2

 

Na podstawie art. 19  ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych powierzam Komisji Przetargowej przygotowanie i postępowania o udzielenie zamówienia pn.: „Remont murów oporowych na potoku Mała Kamienna przy ulicy Górnej w Piechowicach”

 

 

 

§ 3

 

  1. Za prawidłowe przeprowadzenie ww. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z Ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r.  Prawo zamówień publicznych oraz aktami wykonawczymi, a w szczególności sporządzenie dokumentacji z postępowania, czynię odpowiedzialnym Przewodniczącego Komisji Przetargowej.
  2. Komisja Przetargowa ulega rozwiązaniu z chwilą zakończenia czynności związanych z prowadzonym postępowaniem.

§ 4

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Boratyński Marcin
(2007-10-18 14:49:06)
Ostatnio zmodyfikował:
Boratyński Marcin
(2007-10-18 14:50:59)