☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
BIULETYN MIASTA PIECHOWICE
Herb BIULETYN MIASTA PIECHOWICE

Sobota 25.05.2019

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zaproszenie na XXVIII sesję Rady Miasta Piechowice

Na podstawie art. 20 ust.1. ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz.446 ze zm.) zwołuję na dzień 29 listopada 2016 roku o godz. 14.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Piechowicach,  XXVIII sesję Rady Miasta Piechowice z następującym porządkiem obrad:
1 Otwarcie posiedzenia Rady Miasta
2 Zgłaszanie uwag do proponowanego porządku obrad.
3 Informacja z działalności międzysesyjnej Burmistrza Miasta Piechowice.
4 Informacje Przewodniczących Komisji o pracach w komisjach.
5 Wnioski i zapytania mieszkańców.
6 Podjęcie uchwał w sprawie:

A. uchwalenia „Analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym miasta Piechowice”;
B. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic Żymierskiego, Turystycznej i Chałubińskiego  w Piechowicach;
C. zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miejskiej Piechowice na okres od 01 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r., przedłożonych przez Karkonoski System Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bukowcu;
D. dopłat do cen dostarczonej wody  i odprowadzanych ścieków dla odbiorców indywidualnych (gospodarstwa domowe)  i  użytkowników rodzinnych ogródków działkowych na terenie Gminy Miejskiej Piechowice;
E. wskazania wstępnego miejsca lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych, usytuowanych przy drodze gminnej na terenie Gminy Miejskiej Piechowice;
F. ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w 2017 roku
G. zmiany w budżecie Gminy Miejskiej Piechowice na rok 2016.

7  Przyjęcie protokołu z XXVII sesji Rady Miasta.
8  Rozpatrzenie skarg i wniosków skierowanych do Rady Miasta.
9  Interpelacje, wnioski i zapytania Radnych.
10 Sprawy różne.
11 Zamknięcie obrad.
Przewodniczący Rady Miasta Piechowice
Paweł Zackiewicz               

Wytworzył:
Udostępnił:
Marcin Boratyński
(2016-11-24 10:37:41)
Ostatnio zmodyfikował:
Marcin Boratyński
(2016-11-24 10:39:05)
 
 
ilość odwiedzin: 2881170

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X