www.bip.gov.pl

BIULETYN MIASTA PIECHOWICE

Herb BIULETYN MIASTA PIECHOWICE

Sobota 18.04.2015

zaawansowane
Projekt strategii rozwoju Gminy Miejskiej Piechowice na lata 2010-2015. 
Startegia Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Miejskiej Piechowice na lata 2009-2013. 
Strategia turystyczna (fragment strategii międzygminnej opracowanej w 2008 r.)(dwie części)
Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Piechowice
Program ochrony środowiska
Międzygminny plan gospodarki odpadami
Program usuwania wyrobów zawierajacych azbest z terenu gminy Piechowice

Wieloletni programu współpracy Gminy Miejskiej Piechowice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w latach 2013-2017

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Miejskiej Piechowice na 2015


 

 

 


DRUKUJ Drukuj   
 
 
Zaokrąglony róg lewy

ilość odwiedzin: 1470049

Zaokrąglony róg prawy