Strategie i programy

Program Usuwania Wyrobów Zawierających Azbest z terenu Gminy Piechowice
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Miejskiej Piechowice na lata 2016-2020
Strategia Rozwoju Gminy Miejskiej Piechowice na lata 2015 – 2026
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Miejskiej Piechowice na 2016 rok

Program opieki nad zabytkami na lata 2016-2020

Projekt strategii Gminy Miejskiej Piechowice na lata 2015- 2026
Strategia rozwoju Gminy Miejskiej Piechowice na lata 2010-2015. 
Startegia Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Miejskiej Piechowice na lata 2009-2013. 
Strategia turystyczna (fragment strategii międzygminnej opracowanej w 2008 r.)(dwie części)
Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Piechowice
Program ochrony środowiska
Międzygminny plan gospodarki odpadami
Program usuwania wyrobów zawierajacych azbest z terenu gminy Piechowice

Wieloletni programu współpracy Gminy Miejskiej Piechowice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w latach 2013-2017

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Miejskiej Piechowice na 2015


 

 

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Boratyński Marcin
(2005-11-10 18:12:49)
Ostatnio zmodyfikował:
Boratyński Marcin
(2019-04-23 11:59:41)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki